dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Nyborg stolt af uddannelse og tilsyn med plejefamilier

Nyborg stolt af uddannelse og tilsyn med plejefamilier

Med undren ser tre familieplejekonsulenter i socialafdelingen på den kritik, danske medier på det seneste har rettet mod kommunerne

 

NYBORG: Kritikken har i høj grad gået på, at flere kommuner undlader dels at tilbyde deres plejefamilier den uddannelse, de skal have, dels at føre det påkrævede tilsyn med de plejefamilier, kommunen har samarbejde med.

I januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft, og med den blev det obligatorisk, at familier skulle gennemgå en grunduddannelse for at blive godkendt som plejefamilie. Grundkurset, som det er tilrettelagt i for eksempel AMU-regi, er på 37 lektioner, der svarer til fem kursusdage. Uddannelsen giver de kommende plejeforældre redskaber til og viden om, hvad arbejdet som plejefamilie indebærer.

Barnets Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, skærpede kravene til efteruddannelse af godkendte plejefamilier. Med den er der både ret og pligt til to årlige kursusdage.

I Nyborg Kommune er der pt. 63 aktive plejefamilier med generel godkendelse, og af disse har 53 gennemgået plejefamiliernes grundkursus, selvom de fleste har en godkendelse fra før januar 2006. De gamle plejefamilier - altså plejefamilier, der er godkendt før januar 2006 - har således gerne villet tage uddannelsen, da den blev tilbudt dem. Gamle plejefamilier, der ikke har taget imod tilbuddet om grundkursus, er typisk en plejefamilie, der arbejder med en enkelt aflastningsopgave.

Fynsk samarbejde sikrer kvaliteten
For at sikre at de fynske plejefamilier er bedst muligt uddannet, er Nyborg Kommune gået sammen med andre fynske kommuner, som sammen tilbyder både det obligatoriske grundkursus og kursusdage i AMU-regi.

Lovbestemmelsen er, at Nyborg Kommune har ansvaret for grunduddannelse og efteruddannelse af de plejefamilier, der er bosat i Nyborg Kommune.

- Men det betyder ikke, at der ikke er stor opmærksomhed på de plejefamilier uden for kommunen, som vi samarbejder med, fortæller Karen Hylling, der er en af tre plejefamiliekonsulenter i Nyborg.

- Det har altid været vores kæphest, at vi fører et kontinuerligt og stabilt tilsyn i alle vores plejefamilier, og det betyder også, at alle vores familier både dem i og uden for vores egen kommune får tilbudt kurser og temadage, fortsætter hun.

mou