Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyborg har et plus på 50 millioner i 2010-regnskabet

Dermed skiller Nyborg sig ud fra en lang række andre kommuner og kommer med et regnskabsresultat, der er 27 millioner bedre end budgettet
16. MAR 2011 19.09

NYBORG: Mens en lang række kommuner ifølge medierne er på vej med 2010-regnskaber, der viser betydelige overskridelser i forhold til budgetterne, så skiller Nyborg sig ud med en overrraskende godt regnskabsresultat.

Årsregnskabet for 2010 viser et samlet driftsoverskud på 50,035 mio. kr., hvilket er 27,176 mio. kr. bedre end forudsat i det oprindelige budget 2010, fortæller Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

Driftsresultatet er forbedret fra et overskud på 11,176 mio. kr. i 2009 til et overskud på 50,035 mio. kr. i 2010 svarende til en samlet forbedring med 38,859 mio. kr. på ét år.

Årsagen til det positive driftsresultat skyldes bl.a. en stram økonomistyring, nedbringelse af sygefraværet og mindreudgifter til overførelsesudgifter, renter og øremærkede bevillinger (fx trepartsmidler, anlægsprojekter m.v.).

Likviditeten er forøget fra 52,705 mio. kr. ved årets start til 86,216 mio. kr. ultimo 2010 svarende til en forbedring med 33,510 mio. kr.

Sparer 62 millioner i 2011
For at sikre budgetoverholdelse har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014.

Økonomiudvalget har drøftet regnskabsresultatet for 2010. Økonomiudvalget vurderer, at der ikke er brug for at gennemføre yderligere besparelser i 2011 medmindre der i løbet af året sker væsentlige ændringer i aktivitetsforudsætningerne eller de planlagte besparelser ikke bliver realiseret fuldt ud.

mou