Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny SKI-aftale på fødevarer

Catering Engros A/S var eneste byder, der levede op til kravene, og bliver derfor eneleverandør på aftale til storkøkkener
14. SEP 2011 14.46

Den offentlige sektor vil fra starten af oktober kunne købe fødevarer og drikkevarer gennem en ny rammeaftale fra SKI.

Rammeaftalen '09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører' er en indkøbsaftale særlig til brug for storkøkkener i offentlige institutioner og administrationer, og udgør første fase af SKI's udbud på fødevareområdet, oplyser SKI.

En gruppe offentlige indkøbere har været med til at præge aftalen, og et af deres fokuspunkter har været at opnå de bedst mulige priser. Det har betydet, at rammeaftalen er blevet baseret på tildelingskriteriet 'laveste pris', som det første SKI-udbud på vareområdet. Fødevarekvaliteten er sikret ved, at rammeaftalen følger standarden 'Fokus Fødevarer', der fastlægger en række kvalitetskrav til de enkelte produkter, som leverandøren skal leve op til.

Det er desuden blevet besluttet, at fødevarepriserne på aftalen udelukkende skal kunne justeres på baggrund af Danmarks Statistiks Pris11-indeks; det tidligere en gros-prisindeks. Dermed er der fuld gennemsigtighed og en objektiv justering af prisen på de enkelte varegrupper.

- Vi glæder os over, at vi med denne rammeaftale kan imødekomme de offentlige storkøkkeners behov for at kunne købe de mest gængse fødevarer på et fornuftigt prisgrundlag, samtidig med, at kvaliteten er i orden, siger SKI's adm. dir. Signe Lynggaard Madsen.

Der skulle have været tre
SKI havde oprindelig lagt op til, at der skulle være tre leverandører på rammeaftalen, men gennemgangen af de indkomne tilbud har vist, at kun tilbudsgiveren Catering Engros A/S levede op til de stillede krav. Virksomheden bliver derfor eneleverandør på aftalen.

SKI forventer at rammeaftalen vil blive enkel og effektiv at anvende for kunderne. SKI har udviklet et brugervenligt værktøj, så tildeling af ordrer vil blive lettere, og kunderne kan se frem til mindre administration.

Som supplement til rammeaftalen for totalleverandører er SKI i gang med at udbyde næste fase af SKI's fødevareudbud, som består af flere rammeaftaler inden for specialleverancer af bl.a. kød, frisk fisk, frugt og grønt og økologi. De kommende rammeaftaler forventes at blive baseret på en geografisk øst/vest-opdeling i forhold til levering, i modsætning til aftalen for totalleverandører, hvor der kræves landsdækkende levering.

- Tilsammen vil de to faser af fødevareudbud dække kundernes samlede behov både for det brede hverdagssortiment og de mere specialiserede behov, herunder økologi, tilføjer Signe Lynggaard Madsen.


SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor. Udbuddene udmønter sig i rammeaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb. Aftalerne bidrager dermed til at sikre den danske velfærd. SKI blev etableret i 1994 og er et kommercielt aktieselskab ejet af staten med 55 pct. og Kommunernes Landsforening med 45 pct.