Ny screening for 87 nye pesticidstoffer i grundvandet i gang

Samlet måles der for i alt 149 pesticidstoffer 250 forskellige steder i landet i år.
4. OKT 2021 10.13

Tredje runde af den såkaldte massescreening af vores grundvand igangsættes, så der nu måles for 87 nye sprøjtemidler og rester fra sprøjtemidler, oplyser Miljøstyrelsen. 

To massescreeninger er allerede gennemført, og nu sættes en tredje i gang, så kontrollen med grundvandet bliver mere finmasket. 

Der bliver screenet for i alt 87 nye pesticidstoffer, og derudover screenes der for 62 pesticidstoffer i det generelle overvågningsprogram af grundvandet. Samlet måles der således for i alt 149 pesticidstoffer 250 forskellige steder i landet i år.

I kølvandet på tidligere massescreeninger af grundvandet er det blevet besluttet, at vandværkerne skal tjekke drikkevandet for tre nye pesticidstoffer.

  • Metaldehyd er et stof, der tidligere blev brugt i sneglemidler.
  • Imazalil er i dag kun godkendt til bejdsning af læggekartofler indendørs
  • Metamitron-desamino stammer fra ukrudtsbekæmpelse i bederoer og rødbede med metamitron. 
Vil skabe tryghed

- Vi har testet grundvandet for markant flere stoffer, end man nogensinde har gjort før. Det er godt, så vi bliver klogere, og det er naturligvis vigtigt, at vi handler på den viden, som vi får fra vores massescreeninger. Derfor har jeg sat gang i en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand og senere på året skal vi forhandle en ny pesticidstrategi, og her er jeg optaget af, at der bliver skabt tryghed om vores drikkevand, siger miljøminister Lea Wermelin (V).

Selvom der nu skal analyseres for de nævnte tre stoffer på vandværkerne, er det ikke forventningen, at der vil være omfattende fund.

Målinger i grundvandsovervågningen har vist, at de tre stoffer blev fundet i 1,04-1,83 pct. af indtagene, og for imazalil og metamitron-desamino var der ingen fund over kravværdien, mens der for metaldehyd var 1 fund over kravværdien.

ka