Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny regel giver forlængelse af sygedagpenge

Borgere kan fa? forlænget udbetalingen af sygedagpenge, men kun na?r kommunen har konstateret, at ordinært arbejde er udelukket

Ankestyrelsen har i en række afgørelser fastlagt rammerne for en ny bestemmelse i sygedagpengeloven, der giver mulighed for en forlængelse af sygedagpengene ud over varighedsbegrænsningen pa? 52 uger.

Forlængelsen efter den nye bestemmelse kræver, at kommunen i ressourceprofilen har fastsla?et, at den pa?gældende borger ikke længere har mulighed for at opretholde et ordinært arbejde.
Det afgørende er altsa? hvad den opdaterede ressourceprofil siger. Sagerne forventes derfor at ende med fleksjob eller førtidspension. Pa? forlængelsestidspunktet er det bare ikke afklaret, hvilken af de to det bliver.

Ordinært arbejde skal være udelukket
Sygedagpenge er en korttidsydelse, som en borger som udgangspunkt kun kan modtage i 52 uger. Der er dog gennem a?rene kommet forskellige muligheder for forlængelse af udbetalingen. Den 6. juli 2009 blev der indsat endnu en bestemmelse i sygedagpengelovens § 27.
Ankestyrelsen har fortolket bestemmelsen sa?ledes, at det afgørende er, at kommunen ved anvendelse af arbejdsevnemetoden har fundet, at ordinært arbejde er udelukket. Ifølge lovbemærkningerne har bestemmelsen et snævert anvendelsesomra?de. Beskæftigelsesministeriet regner sa?ledes med, at kun cirka 500 personer a?rligt vil være omfattet af bestemmelsen.

lcl