dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Ny prismodel skal skabe gennemsigtighed

Ny prismodel skal skabe gennemsigtighed

Kommunernes it-fællesskab KOMBIT offentliggør en ny prismodel, der gør det nemmere for landets kommuner at få overblik over konkurrerende it-løsningers prissætning
24. JAN 2012 16.30

En stadig større del af kommunernes budgetter bruges på it-området. Derfor er der et stort behov i kommunerne for mere gennemsigtige, forudsigelige og forståelige it-priser. På den baggrund offentliggør KOMBIT nu en langt mere enkel prismodel for it-løsningers prissætning, der kan anvendes, når leverandørerne fremover skal handle med landets kommuner.

Målet med prismodellen er at skabe både større gennemsigtighed i it-løsningers prissætning og sammenlignelighed mellem it-leverandørernes forskellige produkter. Modellen skal også lette kommunernes arbejdsbyrde i forbindelse med udbud. Intentionen med den nye prismodel har derfor været at producere en fælleskommunal prismodel, der også kan benyttes, når der bliver indkøbt fælles løsninger igennem KOMBIT.

Modellen indeholder krav til, hvordan leverandøren skal sammensætte sine priser for en given løsning, herunder krav til løsningernes ydelsesopdeling og servicemål. Herudover indeholder prismodellen et prisbilag, som kommunerne kan lade indgå som bilag til sit eget udbuds- og kontraktmateriale.

Prisbilaget vil blive en integreret del af KOMBITs kommende kommunale standardkontrakt.

Prismodellen sikrer bl.a.:

· Gennemsigtighed i forhold til hvad kommunerne konkret skal betale for.
· At it-løsninger kun afregnes efter én beregningsenhed.
· At kommunerne kan sammenligne priser i udbud, idet kommunen kan stille krav til, hvilken beregningsenhed leverandøren skal afregne sin løsning efter (antal indbyggere, sager, boliger, udbetalinger etc.)
· At kommunerne kan kræve, at alle der afgiver tilbud på en løsning skal afregne løsningen efter fx antal indbyggere i kommunen.
· Gennemsigtighed i evaluering af, hvilken leverandør, der er billigst - sammenlignet med en situation, hvor den ene leverandør fx afregner efter antal sager, en anden efter antal indbyggere og en tredje efter antal udbetalinger.

 mou