Ny metode guider til mindre risiko for fysisk vold

Metoden er udviklet i samarbejde med 16 arbejdspladser i Psykiatrien og Kriminalforsorgen med høj forekomst af fysisk vold og trusler.

Mere end hver tredje specialpædagog samt politi og fængselsbetjente har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år.

En ny metode kan være en hjælp til at forebygge fysisk vold på arbejdspladsen, oplyser Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

NFA har været md til at udarbejde metoden "Integreret Voldsforebyggelse", som ledere og medarbejdere kan anvende til at forebygge fysisk vold og trusler på arbejdet.

- 'Integreret Voldsforebyggelse er en ny metode, som guider leder og medarbejdere til i samarbejde at kortlægge de udfordringer, de har i forhold til at forebygge fysisk vold og trusler på jobbet og foreslå konkrete løsninger, som kan mindske risikoen for, at de bliver udsat for fysisk vold og trusler, når de er på arbejde, fortæller seniorforsker Birgit Aust, NFA.

Testet på 13 arbejdspladser

Metoden tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdspladsen og bygger videre på eksisterende indsatser. Derudover hjælper metoden leder og medarbejdere med at finde ud af, om de indsatser, som de allerede har indført på arbejdspladsen, skal justeres og optimeres.

Metoden er udviklet i tæt samarbejde med 16 arbejdspladser i Psykiatrien og Kriminalforsorgen, som har en høj forekomst af fysisk vold og trusler og i forvejen har fokus på forebyggelse.

- 13 af arbejdspladserne gennemførte metoden og udviklede flere konkrete og tilpassede handleplaner for deres forebyggelse af fysisk vold. Medarbejderne oplevede også forbedringer i arbejdet med voldsforebyggelse på deres arbejdspladser, fortæller Birgit Aust, NFA.

  • Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
  • Projektet er gennemført af forskere fra Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Psykologisk Institut på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

ka