Ny bycampus på vej på Frederiksberg
Illustration af den nye campus (Billede: Forslag til lokalplan, Frederiksberg Kommune)

Ny bycampus på vej på Frederiksberg

I 2027 skal Rolighedsvej Bycampus med boliger, halvt nedgravet idrætshal, skole og et grønt område stå færdig.

FREDERIKSBERG: I de kommende år skyder der en ny bycampus frem på grunden mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti - Rolighedsvej Bycampus, oplyser kommunen.

Her anlægges både studieboliger, særlige boformer til unge forskere og iværksættere, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, en ny idrætshal og et grønt område.

Den nye bycampus opføres med et grønt område og med en delvist nedgravet idrætshal med plads til alt fra boldspil og badminton til yoga og gymnastik.

I området opføres også 519 kollegieboliger og 158 boliger til unge forskere og iværksættere, mens en bevaringsværdig bygning på Bülowsvej 27 indrettes til 18 familieboliger med respekt for bygningens historie og arkitektoniske udtryk.

I området bliver der også plads til en ny Prins Henriks Skole, som opføres i en bevaringsværdig bygning ud mod Rolighedsvej og som nybyggeri. To bevaringsværdige bygninger er også integreret i projektet, hvorved historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes.

  • Rolighedsvej Bycampus er blevet til i et samarbejde mellem statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, udviklingsvirksomheden NREP, Prins Henriks Skole og Frederiksberg Kommune.
  • Projektet består primært af nye bebyggelser, men grundens to bevaringsværdige bygninger er også integreret i Rolighedsvej Bycampus, hvorved historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes.
  • NREP er bygherre på studieboligerne, boligerne til særlige boformer og familieboligerne, Prins Henriks Skoles Ejendomsfond er bygherre på den nye Prins Henriks Skole, mens Frederiksberg Kommune er bygherre på idrætshallen og det grønne område.
  • De nye byggerier, der etableres i etaper, går i gang i foråret 2021, og forventningen er, at hele Rolighedsvej Bycampus står færdig i 2027.

ka