Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny by mangler borgmester

FV 11 På demokratidag i Sønderborg får deltagerne mulighed for at argumentere sig til 10.000 kr. til en social aktivitet i deres boligområde
8. SEP 2011 14.02

SØNDERBORG: Alle kan være med til at gøre en forskel i et demokrati, når bare man engagerer sig. Det er budskabet på Sønderborgs første demokratidag, der holdes lørdag den 17. september for beboerne i fem af byens boligområder, hvor udgangspunktet bl.a. er: 'Er der gemt en politiker i dig, og har du tre-fem mærkesager, du gerne vil kæmpe for? Så har du chancen for at stille op til borgmesterposten i den fiktive by Valgbyøster og blive borgmester for en dag.'

Borgmestervalget er bare en af en række aktiviteter, der skal sætte fokus på, hvordan borgere i et demokratisk samfund selv kan være med til at påvirke beslutninger ved at engagere sig. I løbet af dagen får deltagerne også mulighed for at argumentere sig til 10.000 kroner til en social aktivitet i deres boligområde samt blive klogere på det frivillige arbejde i foreninger og bestyrelser.

Demokratidagen foregår i et telt på græsplænen i et af boligområderne. Det er Sundhed og Trivsel i boligområderne, der har taget initiativ til arrangementet.

- Vi vil gerne være med til at slå et slag for demokratiet - især nærdemokratiet. Hvis folk ikke helt forstår, at de faktisk kan være med til at påvirke beslutninger, der har betydning for deres hverdag, forstår de jo heller ikke vigtigheden af at tage aktiv del i nærdemokratiet, siger Anja Glock fra Sundhed og Trivsel i boligområderne, der er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening.

For folk over 16
Formanden for Borger- og Demokratiudvalget i Sønderborg Kommune, Frank Bodholdt Jakobsen, er glad for initiativet og håber, at rigtig mange beboere i de fem boligområder møder op.

- Dagen er en både sjov og lærerig øvelse i, hvordan demokratiet fungerer i praksis. Det duer ikke at brokke sig, hvis man er utilfreds med noget. I stedet må man forsøge at få indflydelse for eksempel ved at deltage i et kommunalvalg, en børnehavebestyrelse eller en forening. Demokratiet handler om at tale sammen og forsøge at nå til enighed, hvis man vil ændre noget til det bedre, siger Frank Bodholdt Jakobsen (SF).

Demokratidagen begynder kl. 11 og sluttes af med en fest om aftenen. Valgbyøster er forbeholdt voksne over 16 år, og det er også dem, der kan stemme og stille op som borgmester. Børn under 16 år får ikke lov til at komme ind i teltet, til gengæld er der en masse aktiviteter for dem lige uden for heriblandt børnezumba, stomp og slackline.