Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny bæredygtig bydel i Viborg

De første streger er slået til en ny bæredygtig bydel i et område syd for Viborg
24. JUN 2011 13.44

VIBORG: Byrådet har godkendt et forslag til en overordnet plan for ca. 1.400 nye boliger.

Den bæredygtige grundidé afspejles både i processen og i planens principper. Det er intentionen at skabe en ny bydel, der er tænkt i helheder fra start til slut. Det skal være en bydel, hvor nye metoder for byudvikling afprøves, så der bl.a.:
- bygges tættere end normalt i forstæderne
- drages større fordel af de landskabelige kvaliteter
- skabes mere fælles og mindre privat natur
- bliver mulighed for lettere at tage cyklen end bilen
- skabes blandede boligformer

Viborg Kommune lægger op til en grøn bydel, hvor regnvand er en ressource der skaber naturmæssig merværdi i stedet for at være et problem, der skal håndteres. Hvor der opfordres til sund livsstil, sunde transportvaner, og hvor kulturhistorien er en synlig og levende del af bydelens identitet.

- Vi står over for store klimamæssige udfordringer, som gør det væsentligt at arbejde med byplanlægning i et bæredygtigt perspektiv. På byplanniveau kan vi gøre en større forskel for miljøet end de bidrag, den enkelte borger kan præstere, mener borgmester Søren Pape Poulsen.

På første parkét til naturen
Planforslaget tager afsæt i de landskabelige kvaliteter i området. Strukturplanen bygges op omkring en række af søer mod vest, der udgør et stærkt landskabeligt element i planen. Her skråner terrænet, og der bygges forholdsvis tæt, så flest muligt får udsigt over søerne. På de fladere arealer bygges der lavere og mere spredt, mens en samlet skovbeplantning omkranser området og danner overgang til det åbne land.

Et netværk af rekreative stier og varierede landskabstyper skaber "indre oplevelsesrum". Her placeres aktiviteter for både bydelen og byen, som er med til at danne sociale mødesteder og binde bydelen sammen med andre bysamfund i området.

- Vi er sikre på, at den nye bydel bliver yderst attraktiv for både tilflyttere og byens nuværende borgere. Bydelen skal fremstå som et læreeksempel på, hvordan socialt og miljømæssigt bæredygtige tiltag kan integreres som en naturlig del af både plan og proces. Vi tror på, at det gavner vores fælles miljø, når vi tænker helhedsorienteret fra start. Viborg skal være med til at præge den bæredygtige debat og medvirke til at udvikle værktøjer, der kan fremme denne planlægning, siger borgmester Søren Pape Poulsen.

Planlægningsprocessen
Selve processen har været anderledes i forhold til traditionel planlægning. Fra den indledende fase, har der været en bred faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige områder af forvaltningen med hver deres specialviden og kompetencer. I stedet for at udskrive en traditionel byplankonkurrence har forvaltningen udarbejdet planforslaget i tæt samarbejde med Møller & Grønborg Arkitekter og Rambøll A/S.

- Ved at koordinere forskellige faglige vinkler fra starten og ved at arbejde tæt sammen med rådgiverne, sikrer vi, at der skabes grobund for at tænke nye tanker og udvikle utraditionelle metoder - og vi undgår forhåbentlig at skulle rette op på uhensigtsmæssigheder i planen bagefter, siger planchef Karl Johan Legaard Jensen.
- Vi står med et planforslag, der er bredt forankret og et flot resultat, som vi nu er spændte på, hvordan offentligheden vil modtage.