DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Nul swap-erstatning til Haderslev, i stedet efterregning på tre mio. kr.

Kommunen ventede mindst tre år for længe med at gå til retten, derfor er sagen forældet på grund af passivitet.

HADERSLEV: Et håb om en erstatning på 97 mio kr. er blevet afløst af en regning på tre mio. kr. i sagsomkostninger i en efterhånden seks år gammel sag, hvor Haderslev Kommune satte en del penge over styr ved at indgå i risikobetonede swapaftaler. Ifølge kommunen på baggrund af mangelfuld rådgivning fra Nordea, men det er Sø- og Handelsretten ikke enig i.

Swapaftaler er et lidt langhåret finansielt instrument, hvor to parter bytter renter eller valutakurser, og det siger sig selv, at hvis det skal være til fordel for den ene part, vil det være til tilsvarende ulempe for den anden. Derudover er det altid til fordel for en tredje part, nemlig den bank der formidler arrangementet, i dette tilfælde Nordea, hvis fortjeneste ifølge Sø- og Handelsrettens dom er en 'uomgængelig og helt selvfølgelig del af en swapaftale'.

Retten bemærker i dommen lidt afmålt, at den 'ikke tillægger det nogen afgørende, selvstændig betydning', at der åbenbart i kommunens økonomiafdeling havde været en forestilling om at det kun ville koste 'basseører' eller 'peanuts' til banken.

Tværtimod konstateres det, at Haderslev Kommune var velbevandret på området. Gl. Haderslev Kommune indgik i årene 2003-2006 i alt 24 af den slags aftaler, og efter sammenlægningen med Gram og Vojens kommuner indgik Ny Haderslev Kommune yderligere 30 lignende aftaler i fra 2007 og frem.

Samme chef
Både før og efter kommunesammenlægningen hed økonomichefen Jytte Knudtzen, og blandt andet derfor finder Sø- og Handelsretten, at 'kommunens økonomiansvarlige embedsmænd (...) med årene havde opnået en betydelig rutine og indsigt i instrumenternes funktion'.

Derfor må kommunen længe før sagsanlægget i 2014 - mindst tre år før, anfører retten - have kunnet være bekendt 'med de omstændigheder, som kunne begrunde et muligt krav mod Nordea', og da Haderslev Kommune ikke foretog sig noget i tide, afviser retten kravet mod Nordea som forældet på grund af kommunens passivitet.

Efter nogen betænkningstid har Haderslevs økonomiudvalg nu ifølge JydskeVestkysten besluttet, at man ikke vil forsøge sig med at anke dommen til Højesteret. KL deltog i sagen som støtte for Haderslev Kommune, men uden andet end principiel interesse.

 

Se dommen hos Sø-og Handelsretten.