Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu undersøges lægernes bijobberi

Det Midtjyske Regionsråd kortlægger nu omfanget, og understreger dog samtidig, at bijobs er en forudsætning for et godt sundhedssystem

MIDTJYLLAND: Hvor mange kræfter bruger Regionshospitalets overlæger og afdelingslæger på andre job end dem de blev ansat til at udføre af Region Midtjylland? Det skal der nu sættes tal på. Derfor har det Midtjyske regionsråd bedt om at få at vide, hvor mange speciallæger der har andre arbejdsgivere. Lægerne har selv indberettet tallene.

Målet er transparence
I februar 2010 vedtog regionsrådet et sæt retningslinjer for lægernes bibeskæftigelse. Formålet er at skabe en åbenhed og gennemsigtighed, så der ikke opstår tvivl om lægernes habilitet og kritik og konflikter kan undgås.

Undersøgelsens metode er helt ny. Det betyder, at denne første undersøgelse ikke viser hverken stigning eller et fald i bibeskæftigelsen blandt overlæger og afdelingslæger i Region Midtjylland. Udsving viser sig først når næste undersøgelse er klar - formentligt i foråret 2012.

Brug for læger med bijob
Regionen anerkender, at en række funktioner i sundhedsvæsenet bygger på, at læger har bibeskæftigelse. Fx. er det oplagt, at lægerne, ved siden af deres daglige job, underviser medicinstuderende og skriver attester i forsikringssager m.v. Lægernes samarbejde med medicinalvirksomheder m.v. ses også normalt som positivt og en forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen.

lcl