Fra tre til 12 måneder:
Nu bliver bosætningshuse formaliserede

Landdistrikter og ø-kommuner kan se frem til nemmere at kunne tiltrække flere tilflyttere.
23. MAJ 2022 7.26

Borgere i de større byer kan glæde sig over, at det nu bliver nemmere at afprøve drømmen om livet på landet.

De seneste år er der sket en fraflytning fra land mod by. Den udvikling vil regeringen vende. Derfor forventer regeringen, sammen med et bredt flertal i Folketinget, at vedtage en lovændring inden sommerferien, som vil træde i kraft den 1. juli 2022, oplyser Indenrigsministeriet.

Den giver de kommuner, der oplever en tilbagegang i befolkningstallet, mulighed for at udleje huse – såkaldte bosætningshuse – i 3-12 måneder.

I juli 2019 viste sig et område i gråzonen mellem loven og kommunalfuldmagtsreglerne. Efter en henvendelse fra Ærø Kommune vurderede Ankestyrelsen, at kommuner godt kan tilbyde borgere, som overvejer at flytte til kommunen, 'mulighed for i en kort periode at leje et hus eller en lejlighed i kommunen mod betaling af markedsprisen'. En kommune må nemlig som udgangspunkt slet ikke drive udlejningsvirksomhed ifølge kommunalfuldmagten.

Tidligere havde Ankestyrelsen i en sag fra Bornholms Regionskommune svaret, at kommunen ikke kunne etablere kommunale tilflytterboliger som led i rekrutteringen af nye medarbejdere til Bornholm.

Men nu er der altså formaliserede regler på vej.