Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nordjyske sygehuse kvalitetsgodkendt

Patienterne er i gode hænder hos personalet i psykiatri og på samtlige sygehuse i Nordjylland. Hele regionen har opnået fuld godkendelse i Den Danske Kvalitetsmodel
4. APR 2011 10.07

NORDJYLLAND: Patienter er sikret gode patientforløb og patientsikkerhed i Nordjylland. Som de første i Danmark har samtlige sygehuse og Psykiatrien i Region Nordjylland opnået fuld akkreditering og det vil sige godkendelse i forhold til kvalitetsstandarder i Den Danske Kvalitetsmodel, oplyser regionen.

Det omfatter følgende sygehuse: Aalborg Sygehus - som det første universitetshospital i Danmark, Sygehus Himmerland, Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors samt de psykiatriske sygehuse.

Godkendelsen fra et uvildigt nævn under Sundhedsstyrelsen, Akkrediteringsnævnet, var forventet efter en succesrig implementering og meget grundig gennemgang fra eksterne konsulenter i efteråret 2010.

Kortest tid til processen
- Gennemførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel er en pragtpræstation og styrker det nordjyske sundhedsvæsen. Det er os, der har haft kortest tid til implementering overhovedet, og alligevel har vi haft en god proces, som betyder, at vi har styr på ting, som vi ikke tidligere havde styr på, siger Jens Winther Jensen.

Udover den fulde godkendelse har alle sygehuse fået bemærkninger, hvor de eksterne konsulenter har påpeget udviklingsområder. Det vil givet ske på de fleste sygehuse i Danmark, da kvalitetsmodellen netop handler om gensidig læring. Flere bemærkninger var kendt af sygehusene allerede i efteråret, så der har siden været fulgt op flere steder.

Også de tre nu nedlagte sektorer Ortopædkirurgien, Anæstesien og Graviditet og Fødsel opnåede fuld akkreditering.
Ny kultur har betydning for patientsikkerhed
Ledende overlæge i Region Nordjylland og professor i kvalitetsudvikling, Jan Mainz, mener, at kvalitetsmodellen i praksis har vist, at der er store gevinster at hente i forhold til medicinering og hygiejnespørgsmål, diagnosticering og rehabilitering:

104 standarder
- Kvalitetsarbejdet i Region Nordjylland ligger på et højt niveau og er et højt prioriteret område i regionen. Psykiatri og sygehuse lever fuldt ud op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel, siger Jan Mainz.

- I forlængelse af arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel skal vi fastholde og udvikle den høje kvalitet og gøre patientforløbene endnu bedre. Vi har fået en helt ny kultur, som sikrer os, at der arbejdes efter nationale og vidensbaseret retningslinjer. Vi sikrer, at den enkelte medarbejder har kendskab til retningslinjerne og arbejder efter dem. Vi følger op og handler, såfremt vi identificerer kvalitetsbrister, siger Jan Mainz.

Den Danske Kvalitetsmodel har indført 104 standarder for god behandling lige fra behandlingsplaner, dokumentation af infektioner og indhentet informeret samtykke fra patienter til sikring af, at patienter har en kontaktperson. Modellen har primært handlet om at få nedskrevet og systematiseret alle de ting, som personalet i forvejen ved og udfører.