DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Nordjylland tog ikke tilstrækkeligt hensyn til naturområde

KORT NYT30. AUG 2020 9.55

NORDJYLLAND: I en kendelse slår Miljøklagenævnet fast, at Region Nordjylland i en VVM-redegørelse i 2016 ikke tog tilstrækkeligt hensyn til, at en grusgrav ved Slet Skov ligger tæt på et Natura 2000-område, oplyser Nordjyske. Regionen skal således behandle sagen forfra.

Den pågældende grusgrav ejes af Lindenborg Gods og drives af NCC Industry. Den ligger blot 50 meter vest for naturområdet, der både rummer Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø.  

Det var det lille Terndrup Vandværk, der klagede over regionens revurdering af en oprindelig gravetilladelse. Værket mener også, at grusgravningen skader grundvandet i området, men har ikke fået medhold i det spørgsmål og bebuder at ville gå til ombudsmanden. 

ka