DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Nordfyn opruster med vandstandsmålere

Vandstandsmålere og regnmålere skal oplyse og advare.
19. SEP 2020 11.00

NORDFYN: "Sladrehanke" i form af elektroniske vandstandsmålere bliver et af de værktøjer, der skal i brug, når Nordfyn skal håndtere klimaforandringer. Med det kystnære og det fortrinsvise flade landskab bliver det også en nødvendighed, oplyser kommunen.

Vandstandsmålere har længe været en aktiv del af Vej og Parks arbejde med at vedligeholde kommunens vandløb. De har fx været brugt til at måle overløbshændelser på bygninger, vandstand i kystudløb før oprensning og måling af vandstanden i vandløb med fare for overløb.

I fremtiden bliver vandstandsmålere også et værktøj i kommunens arbejde med at tilpasse sig klimaændringerne. Målerne kan bruges til at overvåge, om vandstanden er stigende, og dermed om der kan opstå problemer i lavtliggende områder. Der er i dag opstillet vandstandsmålere i de større vandløb i kommunen og en måler ved udløbet i Bogense havn.

Åmand Brian Søndergaard-Andersen, Vej og Park, fortæller:

- Vi har brug for viden om, hvordan vandstanden i vandløbene udvikler sig og dermed også den påvirkning, der er på markarealerne. Foruden oversvømmelse, kan sådanne data også hjælpe os med at vurdere, om gennemstrømningen i vandløbet er tilfredsstillende. Efter en regnbyge, bør vandstanden, inden for rimelig tid, falde igen.

Skybrud skal kunne dokumenteres

I den kommende miljø- og klimapolitik sætter Teknik- og Miljøudvalget fokus på FN's Verdensmål nr. 13: Klimaindsats.

Foruden vandstandsmålere, er der også opsat regnmålere. Det er hensigten, at alle data skal stilles til rådighed for alle dem, som ønsker at gøre brug af dem.

Det vil blandt andet være relevant for landmænd i forhold til optimering af dyrkningsmetoder. Det kan også blive til gavn for private husejere, der i forbindelse med forsikringsskader, skal kunne dokumentere skybrud på meget lokale steder.

ka