Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Norddjurs overvejer at få et frivilligcenter

Kommunens frivillige inviteret til møde for at afgøre, om man skal nøjes med et frivillighus eller etablere et frivilligcenter med statsstøtte
14. FEB 2012 12.22

NORDDJURS: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte 300.000 kroner til etableringen af et frivillighus. Planen er, at en del af det tidligere plejehjem i Grenaa skal lægge lokaler til frivillighuset, som frivillige foreninger, grupper og enkeltpersoner fra hele Norddjurs gratis kan benytte til forskellige aktiviteter og kurser.

Nu er der imidlertid åbnet op for, at man i stedet for et frivillighus kan etablere et såkaldt frivilligcenter, som det er muligt at få økonomisk støtte fra staten til.

Derfor er der nu brug for mere viden om, hvorvidt der er interesse for at etablere et frivilligcenter i Norddjurs Kommune, og derfor inviterer kommunen til møde med foreningerne.

- Vi skal have mere klarhed over, hvor mange foreninger, der vil bruge et eventuelt frivilligcenter, hvor ofte og til hvad. Det er vigtigt, at alle med interesse for området giver deres mening til kende, så vi kan få det bedst mulige tilbud, der gør livet lettere for foreningerne. En god dialog er første skridt på vejen, både med foreninger, men også med f.eks. ældreråd og frivilligråd, siger Niels Erik Iversen (S), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs.

Landspolitisk er der opbakning til planerne om frivilligcentre. Socialministeriet har opfordret kommunerne til at etablere centrene,  og ministeriet giver 50 pct. tilskud til driften. Ministeriet har også afsat en pulje til etablering af centrene herunder til konsulentbistand samt grundfinansiering. Her forventer kommunen at kunne få tilskud til projektet i 2012.

I over halvdelen af de danske kommuner er der oprettet frivilligcentre gennem de sidste 4 år. Centrene er meget forskellige, men de har det til fælles, at de samler mange af de frivillige foreninger det samme sted, hvor de kan støtte hinanden og få den service, de har brug for i deres daglige arbejde.

I et frivilligcenter er der ansat en konsulent, som er til rådighed for foreningerne, ligesom centeret også kan støtte foreningerne i at danne netværk, udvikle nye muligheder og i det hele taget gøre de frivilliges liv nemmere.

Et frivilligcenter:
• Arbejder for det frivillige arbejde lokalt
• Har tilknyttet en konsulent, som skal hjælpe foreningerne
• Skal gøre foreningernes liv nemmere
• Hjælper borgere, der vil være frivillige
• Synliggør det frivillige arbejde
• Hjælper med at udvikle nye muligheder
• Danner netværk mellem de lokale foreninger
• Er ikke kommunalt, men dannes derimod på et frivilligt grundlag og har egen bestyrelse og vedtægter.

mou