Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ni projekter skal skabe udvikling af små og store byer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt 6,9 mio. kr. til ni forsøgsprojekter, der skal skabe nye metoder i byfornyelsen
21. DEC 2011 22.53

Flere landsbyer og større byer i landet får nu mulighed for at afprøve, hvordan man kan skabe positiv udvikling ved at engagere borgere og virksomheder i lokalsamfundene og bruge lokalområdets ressourcer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nemlig uddelt 6,9 mio. kr. til ni forsøgsprojekter, der skal skabe nye metoder i byfornyelsen.

- Der ligger et stort potentiale i at samle og bruge de lokale kræfter i vores mindre byer. Det lokale engagement er selve drivkraften for udvikling i vores landsbyer. Derfor glæder jeg mig til at følge de projekter, som nu får støtte til blandt andet at styrke det frivillige arbejde, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

En af de landsbyer, som får støtte, er Nimtofte på Djursland. Her vil byens Håndværker-, Handels- og Borgerforening bl.a. etablere et nyt center, hvor borgere, lokale foreninger og erhvervsliv kan mødes og samarbejde om at udvikle deres lokalsamfund. Landsbyen, der huser ca. 650 indbyggere, vil også afprøve nye metoder til, hvordan man kan motivere flere til at udføre frivilligt arbejde.

På Stevns har kommunen fået støtte til at skabe større bevidsthed blandt borgerne og virksomhederne i landsbyen Rødvig om byens kulturhistoriske værdier. Værdier, som skal tænkes sammen med områdets potentiale som havneby og besøgsdestination. Projektet skal udvikle nye metoder til, hvordan kommunerne kan arbejde aktivt med kulturarven i små stations- og havnebyer.

De ni projekter, der får støtte med byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler, arbejder enten med social innovation i udkantsområder, kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen eller med forsøgsprogram til gennemførelse af energirenovering.

mou

Fakta om byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler
Hvert år uddeler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter midler til forskning, udredning, analyse, oplysning, vejledning og forsøgsindsatser.

I 2011 er der i alt uddelt 9,9 mio. kr. fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler.

Målet med forsøgsmidlerne er, at der stadig sker metodeudvikling og afprøvning af nye, innovative indsatser, som fremmer udviklingen af vores byer og boliger.

Følgende har fået økonomisk støtte i december 2011:

Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening
Småøernes Aktionsgruppe
Kuben Management A/S
Billund Kommune
Stevns Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Københavns Kommune
DAMVAD A/S
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet