Ni borgmestre i miljøappel til minister om truet Lillebælt

KORT NYT15. FEB 2020 11.46

Ni syddanske borgmestre har sendt en fælles appel til miljøminister Lea Wermelin (S) i håbet om, at både stat og minister kan se potentialet og nødvendigheden i at styrke natur og biodiversitet i Lillebælt - et af Danmarks vigtigste farvande med den kommende natur- og biodiversitetspakke.

De ni borgmestre fra kommunerne, der støder op til bæltet, oplever store iltsvind, døde fisk, manglende fangst af især torsk og fladfisk, turbåde der må lukke og faldende besøg fra lystfiskere på overnatningssteder.

'Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet. Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993,' lyder det.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev