Nej, et hus på 250 kvm i landzone er ikke ok

Klagenævn underkender tilladelse fra Ringkøbing-Skjern til et 250 kvm hus plus 150 kvm garage på ubebygget landbrugsjord.
24. NOV 2022 15.47

RINGKØBING-SKJERN: Der skal særlige argumenter til, før man kan give lov til at bygge nye boliger i landzone. Og det er ikke et tilstrækkeligt godt argument, at den borger, der ønsker at bygge, har fået eksproprieret sin nuværende bolig.

Det er essensen af en afgørelse fra Planklagenævnet, som ændrer en tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune til et afslag.

Sagen drejer sig om en borger, som får eksproprieret sin nuværende bolig i forbindelse med opførelse af et nyt højspændingsanlæg. I stedet har han fundet en landbrugsejendom uden beboelse cirka en km derfra, hvor han har søgt om og fået kommunens tilladelse til at bygge et nye 250 kvm enfamiliehus plus 150 kvm garage.

Netop den kommende ekspropriation gør, at kommunen opfatter sagen som et særligt tilfælde. Desuden vurderer kommunen ikke, at byggeriet vil virke dominerende i landskabet.

Ville skabe præcedens

Men den går ikke, mente Danmarks Naturfredningsforening, som har klaget. Ekspropriationer foregår i hele landet, så en tilladelse med den begrundelse ville skabe præcedens for, at eksproprierede bygninger kan erstattes af nye bygninger på steder, som ikke er udlagt til bebyggelse.

Og Planklagenævnet giver medhold i klagen. 

Nævnet lægger vægt på hensynet til at have en klar grænse mellem by og land, og at det ansøgte strider mod de planlægningsmæssige hensyn i planloven.

I en sidebemærkning konstaterer nævnet, at der normalt ikke gives tilladelse til fritliggende garager eller udhuse over 100 kvm, og at den ansøgte garage derfor under ingen omstændigheder ville kunne tillades.

Læs hele afgørelsen her.