Naturvidenskab skal bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen
Esbjergs områdechef for Kultur og Skole Ulla Visbech underskriver en samarbejdsaftale med Videnskabernes Hus.
Foto: Videnskabernes Hus

Projekt samSTEM :
Naturvidenskab skal bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen

Naturvidenskabernes Hus skal hjælpe kommuner med at styrke skole-virksomhedssamarbejder i grundskolen og få flere til at interessere sig for naturvidenskab.

Projekt SamSTEM skal styrke skole-virksomhedssamarbejder i grundskolen og give eleverne mulighed for at opleve, hvordan faglige discipliner, som de arbejder med i hverdagen, bliver brugt ude i de lokale virksomheder. Naturvidenskabernes Hus står bag  det treårige projekt, der er støttet af Novo Nordisk Fonden med 4,4 mio. kr. 

I august gik Frederikssund Kommune ind i projektet, og nu har Esbjerg sluttet sig til, da områdechef for Kultur og Skole i Esbjerg Ulla Visbech underskrev en samarbejdsaftale med Videnskabernes Hus.

Betegnelsen STEM dækker over uddannelsesområderne Science, Technology, Engineering og Mathematics, og projektet har netop særligt fokus på naturvidenskab og teknologi.

Unge skal have øjnene op for "STEM"

Ifølge direktør for Naturvidenskabernes Hus Maiken Lykke Lolck skal projektet bidrage til at flere unge for øjnene op for mulighederne med en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

- Det gør vi blandt andet ved at udvikle spændende og praksisnært undervisningsmateriale og forløb, der trækker tråde ud i virkeligheden. Vi vil gerne samarbejde med lærerne om at inspirere elever til fx at bruge nye digitale teknologier og give dem lyst til at eksperimentere sig frem til nye løsninger på reelle udfordringer, siger hun.

For at blive en af de ni udvalgte kommuner, skal man være i gang med at implementere skole-virksomhedssamarbejde for kommunens grundskoleelever – eller have planer om at gøre det i nær fremtid. Rebild står til at blive den tredje af foreløbigt i alt ni kommuner, der skal deltage i samarbejdet. 

SamSTEM tilbyder kommunen støtte igennem et år til forskellige opgaver:

 • Workshops for lærere og andre kommunale ressourcepersoner om, hvordan man arbejder med at integrere skole-virksomhedssamarbejde (svs) i undervisningen. Workshops vil omhandle alt det grundlæggende i forhold til at samarbejde med en partner uden for grundskolen, herunder kontakt, dialog, forventningsafstemning, aftalegrundlag og eksekvering.
   
 • Adgang til færdigt undervisningsmateriale udviklet af lærere til lærere. Alle undervisningsmaterialer kommer med guidelines, lærevejledning og mål.
   
 • Modellering af undervisningsmateriale, så det kan udrulles i samarbejde med det lokale erhvervsliv i kommunen.
   
 • Hjælp til etablering af kontakter i erhvervslivet og forankring af et lokalt virksomhedsnetværk.
   
 • Deltagelse i Erfa-netværk med de andre kommuner, som er med i SamSTEM. Netværket vil være for lærere og have som formål at udveksle erfaring og ideer om forløb, didaktikker og undervisningsudvikling.
   
 • Deltagelse i netværksmøder i Naturvidenskabernes Hus´ landsdækkende netværk for aktører der arbejder med svs.
   
 • Grundig evaluering af kommunens egen indsats i SamSTEM. Evaluering indeholder anbefalinger og perspektiveringer, som er brugbare for den enkelte kommuner, men også vil være til gavn for øvrige kommuners fremtidige arbejde med svs.

sfe