Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Naturperler shines op

Ti natursteder i yderområderne er udvalgt som steder, der skal forbedres med små arkitektoniske indgreb

De danske yderområder er rige på storslåede landskaber. Nu har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet - i samarbejde med et fagligt ekspertpanel - udvalgt ti særlige steder i yderområdernes landskaber og afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, forstået som små, præcise arkitektoniske indgreb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Måske en bro eller bænk
Det sker som en del af den femårige Realdania-kampagne 'Stedet Tæller'. Samtidig lanceres publikationen 'Steder i landskabet', der skal inspirere ejere, bygherrer og turismeaktører i yderområderne til at skabe nye oplevelser med små arkitektoniske indgreb på det enkelte steds præmisser.

- Naturen og de mange smukke landskaber er yderområdernes stærkeste potentiale. Et potentiale som kan udnyttes endnu bedre end det bliver i dag. Med udvælgelsen af de ti særlige steder, er det formålet at vise nye veje til, hvordan oplevelsen af landskabet kan højnes og skærpes gennem små, enkle arkitektoniske indgreb af højeste kvalitet. Det kan være en bænk, en bro, en udsigtsplatform eller et ankomstareal, som kan formidle naturen på nye måder, siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.

Spektakulære steder
Miljøminister Ida Auken (SF) håber, at projektet kan være med til at understøtte ting som kystferieturisme og dermed være med til at skabe jobs og udvikling rundt om i landet.

I udvælgelsen af de 10 steder i landskabet har det faglige ekspertpanel, Naturstyrelsen og Realdania lagt vægt på at finde spektakulære steder med et potentiale, hvor mindre og meget nænsomme indgreb kan skabe stor værdi. Der er også lagt vægt på en spredning i landskabstyper og geografi.

De udvalgte 'Steder i landskabet' er:

• Råbjerg Mose, ved Jerup i Vendsyssel
• Rubjerg Knude, nord for Løkken i Vendsyssel
• Hanstedreservatet, Thy, mellem Hanstholm og Klitmøller
• Knudeklinten på Fur, Limfjorden
• Stevns Fyr, Sydøstsjælland
• Ballum Sluse, Sydvestjylland
• Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl
• Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord
• Kalø Slotsruin, Kalø vig på sydlige Djursland
• Hammersholm helleristningsfelt, ved Allinge på Nordbornholm

I løbet af sommeren følger arkitektkonkurrencer om den endelige udformning af de forskellige landskabelige indgreb, og til efteråret gennemføres et fælles udviklingsforløb for de involverede kommuner, bygherrer og arkitekter. De konkrete arkitektoniske indgreb forventes gennemført fra 2013. Når projekterne er realiseret vil de indgå i Naturstyrelsens generelle formidlingsplatform 'Naturoplevelser'.

 

De 10 steder i landskabet er udvalgt af Naturstyrelsen og Realdania i samarbejde med et fagligt ekspertpanel, bestående af:

• Klaus Waage Sørensen, tidl. skovrider
• Michael Stoltze, ph.d., biolog, forfatter og foredragsholder
• Eva Thybo, projektchef, VisitDenmark

srl

Foto: Jacob Fischer, GHB-Landskab