Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Naturlig kamp mod oversvømmelser

Et nyt vådområde i Egedal skal nedbringe forureningen i Roskilde Fjord og samtidig tage toppen af oversvømmelser langs Værebro Å

EGEDAL: Teknik- og Miljøudvalget har nu givet grønt lys for planerne om at skabe et vådområde i Værebro Ådal for at nedbringe udvaskningen af næringsstoffer fra byer og landbrug og dermed forbedre vandmiljøet i Roskilde Fjord.

Vådområdet vil være ideelt for et rigere plante- og dyreliv. Erfaringen fra andre projekter viser, at vådområder, såsom Skenkelsø Sø, udvikler sig til noget af Danmarks fineste natur. Vådområder fungerer som naturlige renseanlæg, hvor bakterier i den våde jord omsætter de næringsstoffer, der udvaskes fra landbrug og byer. Som en sidegevinst vil det nye vådområde tage toppen af de oversvømmelser, der hver sommer plager landmænd og beboere langs Værebro Å.

Det nye vådområde til 7,8 mio. kr. finansieres fuldt ud af staten via EU's landdistriktsordning. Det er en del af et landsdækkende projekt, hvor kommunerne har fået til opgave at etablere vådområder og ådale for en milliard, for at sikre et bedre vandmiljø i fjorde og søer.

- Jeg er meget glad for, at vi nu får mulighed for at forbedre natur og vandmiljø her i Egedal uden at det koster kommunen ekstra, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ida Bode (SF).


Kritik af oversvømmelser

Det er planen, at det nye vådområde skal etableres på en tre kilometers strækning i Ådalen, hvor åen er kendt for i perioder at gå over sine bredder. Egedal Kommune er over flere år blevet kritiseret for ikke at forhindre de periodevise oversvømmelser, men etableringen af et vådområde er ikke en reaktion på oversvømmelserne, pointerer centerchef for Miljøcenteret, Ingela Karlsson:

- Etableringen af vådområdet er et nationalt projekt under Grøn Vækst, som kommunerne skal udføre. Vi anerkender, at oversvømmelserne er et stort problem for landmændene langs hele Værebro Å, men så vidt jeg ved, er der ingen rentabel teknisk løsning på problemet, siger centerchef for Miljøcenteret, Ingela Karlsson og forklarer:

- Hovedårsagen til de våde marker er, at drænede jorde har en begrænset levetid og afvandingsevnen langs Ådalen er brugt op. Landbrugsjorden er sunket op til to meter siden sidst man lagde dræn i 1950. Så selvom man lagde nye dræn, ville vandet i sidste ende ikke have noget sted at løbe hen, men til stadighed samle sig som oversvømmelser i Værebro Ådal, siger Ingela Karlsson, der understreger, at det ikke er kommunens opgave at dræne privat landbrugsjord.

Køb, salg og erstatningsjord
Arbejdet med at etablere Ådalen begynder i de kommende måneder og forventes afsluttet i 2014. Projektleder Mogens Lindhardtsen understreger, at der er god tid til at indgå aftaler med de implicerede landmænd.

- Som jordejer er der mange overvejelser forbundet med at deltage i projektet. Skal man sælge jorden, bytte med erstatningsjord eller modtage en økonomisk kompensation? Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde den bedste løsning for den enkelte jordejer, siger Mogens Lindhardtsen.

 

Vådområdet omfatter 132 hektar og skal ligge syd for Veksø, mellem Frederiksundsvej og Hovevej.
Vådområdet vil optage 6,5 ton næringsstoffer (kvælstof) om året.
Vådområder tilbyder gode vækstbetingelser for truede planter og dyr, heriblandt storke.