Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Natur- og miljødialog skal i gang igen

KTC og EnviNa vil genetablere en debatkultur, som fordomsfrit kan sætte faglige spørgsmål til debat om samarbejdet mellem kommuner, stat og regioner

Kommunerne VIL samarbejde med stat og regioner på natur- og miljøområdet, lyder overskriften i en pressemeddelelse fra de to store organisationer - med VIL skrevet med store bogstaver.

Baggrunden er det opsplittede myndighedsansvar fra kommunalreformen i 2007 - og nu skal der ske noget:

KTC og EnviNa går sammen om at styrke myndighedernes fælles fodslag om indsatsen på Natur- og miljøområdet og genetablere en debatkultur, som fordomsfrit kan sætte faglige spørgsmål til debat om samarbejdet mellem kommuner, stat og regioner. Alle de væsentligste aktører, KL, Danske Regioner, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen bakker op omkring den nye konference.

Konferencen afholdes d. 22. og 23. maj på Nyborg Strand og der forventes over 500 deltagere allerede i den første udgave af Natur & Miljøkonferencen i 2012. De kommende år skal konferencen forhåbentligt vokse til at blive Danmarks største natur og miljøkonference ifølge arrangørerne i KTC og EnviNa.

Ved kommunalreformen blev naturopgaverne fra amterne fordelt imellem kommunerne og staten, og de traditionelle debatfora på tværs af myndighedsgrænser gik i stå. De første år har været præget af usikkerhed om retningslinjer og midler til at registrere og forvalte naturen i Danmark. Men ønsket om at fastholde og udvikle natur- og miljøindsatsen er til stede hos alle fagfolk uanset nuværende ansættelsessted.

Faglighed og samarbejde i højsædet

På konferencen vil alle de væsentligste aktører på området mødes til en tæt dialog og fælles udveksling af faglige emner i hele paletten af emner på natur- og miljøområdet. Med over 120 oplægsholdere, vil der i løbet af konferencens to dage i ni forskellige faglige spor, blive udvekslet viden om alt fra 'Miljøregulering af landbruget', 'Jordforurening' og 'Spildevandsindsatsen' til natursyn og diskussion om benyttelse eller beskyttelse.

Oplægsholderne kommer fra kommuner, regioner, statslige styrelser, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og private virksomheder. Det er den form for dialog, som er med til at påvirke udviklingen af natur- og miljøindsatsen i Danmark på sigt.


KTC, Kommunalteknisk Chefforening er en interesseorganisation, som på teknik- og miljøområdet arbejder for at optimere den kommunale opgaveløsning gennem faggrupper, høringsarbejde og andre medlemsaktiviteter.
Foreningen har ca. 350 medlemmer fra de øverste ledelseslag i de tekniske forvaltninger og kommunale forsyningsvirksomheder.

EnviNa (Foreningen af Miljø-, Plan- og Naturmedarbejdere i det offentlige) har ca. 1800 medlemmer fra kommuner, stat og regioner. Foreningen øver indflydelse gennem faglige netværk, temadage og andre medlemsaktiviteter. Foreningen er associeret forening til KTC.