Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Myterne om udlicitering trives

En del af de eksisterende undersøgelser af udlicitering lever ikke op til gængse videnskabelige metoder. Og det giver grobund for myter og generaliseringer

Beslutningen om at udlicitere en offentlig opgave til en privat aktør bliver i Danmark nogle gange taget på et grundlag af mangelfuld viden om fordele og ulemper. Fordi der kort og godt mangler videnskabeligt funderede analyser på området. Det fortæller FTF i et nyhedsbrev.

Denne mangel på viden kan give rig mulighed for holdningsbaserede fortolkninger, generaliseringer og myter i debatten om udlicitering.

Konklusionen er den, forskerne bag en rapport om udlicitering, når til.  Rapporten er lavet af AKF for FTF, LO og OAO (Offentligt Ansattes Organisationer). Og den er den hidtil mest omfattende danske kortlægning på området nogensinde og én af de største i international sammenhæng i mange år.

Til dato har debatten om af udlicitering herhjemme været præget af tre-fire meget omtalte undersøgelser - undersøgelser, som vel at mærke er kendetegnet ved både metode- og datamæssige begrænsninger og af mangelfulde valg af cases i en grad, så der ikke altid er tale om reelle effektundersøgelser. Det påpeger forsker Ole Helby Petersen, som står bag AKF-undersøgelsen, overfor FTF.

DI: Udlicitering ER godt. Punktum
Som eksempler på mangelfulde analyser, der bruges flittigt i debatten, peger AKF-forskeren på bl.a. undersøgelser fra regeringens Udbudsråd og DI's OPS-redegørelse, som primært anvender tal fra Udbudsportalens casedatabase.

DI - én af landets varme fortalere for udlicitering - har som modsvar til AKF rapporten for nylig igen fastslået, at udlicitering kort og godt ER en god forretning for kommuner. DI fastslår, at kommunerne kan spare ca. 15 procent ved at konkurrenceudsætte offentlige opgaver.

Organisationen henviser netop til udbudsportalen.dk, som er en database over effekterne af konkurrenceudsættelse, udviklet af en række kommuner og KL. Databasen er en del af materialet til den seneste analyse af udlicitering fra DI.

Udbudsportalen bruges ifølge AKF-forskeren ikke bare af DI, men også flittigt af andre tilhængere som eksempler på, at udlicitering kan betale sig.

Men den er stadig kun én blandt mange og har sine begrænsninger, set med Ole Helby Petersens briller.

Viser nuancer og forskellige erfaringer
- AKF har forsøgt at tilvejebringe en samlet viden på området ved at kigge på tværs af en lang række undersøgelser. I modsætning til en enkelt eller to undersøgelser, så viser vores projekt de nuancer og forskellige erfaringer, der er på området, siger han til FTF-nyhedsbrevet.

Problemet er ifølge Ole Helby Petersen, at bl.a. udbudsportalen.dk svækkes af metodemæssige og datamæssige mangler i en grad, så der ikke er tale om reelle effektundersøgelser.

- En central metodemæssig svaghed, som går igen i flere af de hidtil største danske undersøgelser, er at der ikke altid foretages et tilstrækkeligt velbegrundet og repræsentativt case-valg. Mange af eksemplerne er udvalgt og indberettet af kommunerne selv, og det er ofte ikke tilstrækkeligt dokumenteret, på hvilket grundlag de er udvalgt. Opgørelsen af økonomiske effekter ud fra sådanne cases bør derfor generelt tages med betydelige forbehold, siger forskeren.

Besparelser måske på bekostning af kvaliteten
Generelt betragter forskerne det som en 'væsentlig svaghed', at mange studier af udlicitering ikke dokumenterer, om eventuelle besparelser sker på bekostning af kvaliteten.

Hovedparten af de eksisterende undersøgelser findes desuden på det tekniske område. D.v.s., at der på de bløde velfærdsområder, hvor kommunerne lægger hele 80 procent af deres driftsbudgetter, findes forsvindende lidt viden om effekterne af udlicitering.

Generelt er der en udtalt mangel på danske og internationale studier, som på et solidt metodisk grundlag dokumenterer effekter ved udlicitering for både økonomi, kvalitet og medarbejderforhold. Den konklusion kom forskerne frem til efter at have gennemtrævlet 80 udvalgte studier, dvs. et bredt felt af forskningsoversigter, konsulentrapporter, notater, databaser mv.