Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Motionsfaciliteter er at betragte som et almindeligt personalegode, som godt må stilles til rådighed for de ansatte.
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Motionsrum til ansatte er ok, men ikke til deres familier

Motionsfaciliteter er et almindeligt forekommende personalegode, fastslår Ankestyrelsen i et ellers noget uklart svar om det nye supersygehus i Odense.

SYDDANMARK: Odense Universitetshospital kan lovligt stille et personalegode i form af motionscenter/-faciliteter til rådighed for de ansatte. Det er svaret fra Ankestyrelsen til regionen, som har bedt om en forhåndsudtalelse om reglerne i forbindelse med det nye hospital, som skal tages i brug i 2022.

'Ankestyrelsen lægger vægt på, at det på arbejdsmarkedet som helhed er et almindeligt forekommende personalegode,' skriver styrelsen.

Region Syddanmark stillede spørgsmålet til Ankestyrelsen i november og begrundede det med, at man ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og at lette adgangen for medarbejderne til at dyrke motion. 

Familie og universitet?

Regionen spurgte også, om det vil være i orden at stille faciliteterne til rådighed for både de ansatte og deres familier, og om det vil være i orden at lave et fælles motionscenter for Nyt OUH og Syddansk Universitet, som er nabo til det nye supersygehus.

Spørgsmålet om familierne er der også et nogenlunde klart svar på fra Ankestyrelsen: Der er ikke hjemmel til at lade familier bruge faciliteterne, fordi det vil begunstige personer, som ikke er ansat i regionen.

'Vi bemærker dog, at regionen ikke har oplyst om ordningens endelige indhold, ligesom der ikke er oplysninger om, hvorvidt det vil medføre yderligere omkostninger for regionen at stille faciliteterne til rådighed for ansattes familier,' tilføjer Ankestyrelsen.

Forbehold

Også på andre områder er der forbehold: Det principielle ja til at lave motionscenter for de ansatte får en tilføjelse om, at omfanget og omkostningen ikke fremgår af spørgsmålet.

Styrelsen tør heller ikke umiddelbart vurdere, om det vil være lovligt at samarbejde med universitetet om fælles motionsfaciliteter.

'Hvis regionen ønsker, at Ankestyrelsen skal vurdere spørgsmålet om lovligheden af regionens konkrete ordning om at stille motionsfaciliteter/-center til rådighed for OUH’s ansatte – eventuelt i et samarbejde med Syddansk Universitet – skal vi bede om at modtage konkrete oplysninger om ordningens indhold,' lyder det i Ankestyrelsens afgørelse.