Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Morsøs kassebeholdning var nær negativ

Likviditeten i 2010 steg fra 0,1 mio. kr. til 41,0 mio. kr. - men mest fordi 38 mio. anlægskroner blev overført til 2011
1. JUN 2011 15.23

MORSØ: Borgmester Lauge Larsen (S) melder i sin regnskabs-afslutningstale om store udfordringer med at få budget 2012 på plads.

Likviditeten i 2010 steg fra 0,1 mio. kr. til 41,0 mio. kr. ved årets udgang, men den stigning skyldes udelukkende, at der i 2010 er foretaget en låneoptagelse på godt 13 mio. kr. mere, end der er afholdt udgifter til, samt at der til 2011 skete en overførsel af uforbrugte anlægsmidler på godt 38 mio. kr.

Når der så samtidig blev overført driftsmidler på godt 10 mio. kr. til 2011, var den faktiske kassebeholdning negativ.

Med den relativt lille eller ingen kassebeholdning er det meget vigtigt, at regnskabet i 2011 ikke overskrides, og at budgetterne i årene fremover tilpasses økonomien, så der igen er noget at stå imod med.

- Med finanskrise og stigende arbejdsløshed, der godt nok er ved at flade ud nu, vil det blive en opgave at holde fast i den positive udvikling, vi har set på overførselsområdet og jobcenterets indsats for at få borgerne i arbejde og i aktivering, sagde Lauge Larsen.

- En anden stor udfordring er at få skabt plads i budgettet til anlægsinvesteringer. Vi har med vedtagelse af bæredygtighedsstrategien for 2012-2015 en målsætning om at omfylde regeringens målsætning på kvalitetsfondsområderne og dertil lægge 5 mio. kr. Det er et ambitiøst mål, men også et nødvendigt mål for at fastholde den gode standard på kommunes bygninger og udbygge og renovere med tidssvarende materialer.

- Vi har nu gennem et par år fået et særtilskud på mellem 9 mio. kr. og 14 mio. kr. årligt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Om vi også til budgetlægningen for 2012 også opnår et særtilskud - og hvad regeringsaftalen med KL i det hele taget vil give Morsø Kommune i tilskud og udligning - er spændende og en meget væsentlig faktor i at få enderne til at nå sammen i budget 2012.

 ka