DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ministre vil løse komplekst problem med gamle løsninger
Foto: Niels Christian Vilmann, Ritzau Scanpix

Ministre vil løse komplekst problem med gamle løsninger

Sundhedsministeren og social- og indenrigsministeren kunne på samråd ikke komme med et klart svar på, hvad de vil gøre for at sikre patienters sikkerhed og de rette kompetencer på bosteder efter dødsfald i Odense. Det mener i hvert fald spørgsmålsstillere
11. DEC 2019 16.00

ODENSE: Et dødsfald på Botilbudet Fangelvej i Odense som følge af manglende medicininstrukser havde fået Venstres Jane Heitmann til at indkalde social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

Heitmanns spørgsmål lød, hvad ministrene vil gøre for at sikre patienternes sikkerhed på bosteder, samt sikre, at personalet på bosteder har de nødvendige kvalifikationer for en sikker medicinhåndtering.

Men Jane Heitmann måtte forlade det halvanden time lange samråd med sagen uforløst. I hvert fald var hun ikke tilfreds med ministrenes besvarelser og endte med at kalde det en handlingslammet regering. Og det på trods af, at hun stillede spørgsmålet flere gange. 

Ikke flere regler
Samrådet startede ellers i fred og fordragelighed med alle deltageres pointering af, hvor vigtigt et spørgsmål og område, der netop blev rejst. 

Astrid Krag startede med at fremhæve den øgede kompleksitet i bostedernes opgaver i takt med, at patienterne skal være så tæt på samfundet som muligt. Det har skabt større krav til bostedpersonales kvalifikationer inden for blandt andet medicinhåndtering. 

- Når der alligevel kan ske noget så tragisk, rejser det selvfølgelig spørgsmålet, hvordan det kan ske aligevel. Men vi må ikke falde i den klassiske politikerfælde med flere regler og paragraffer. Jeg tror ikke, det er løsningen. Når noget er sket, fordi reglerne ikke er fulgt godt nok, hjælper det jo ikke at lave dem om, sagde ministeren.

I stedet vil hun have afdækket tilbuddene og deres kompetencer på det specialiserede socialområde. 

Sundhedsministeren, Magnus Heunicke, stemmede i og fremhævede også vigtigheden i at kende sine egne begrænsninger og fx benytte sig af den kommunale hjemmesygepleje, hvis kompetencerne ikke findes på bostedet.

Herefter fremhævede han alle de tiltag, der findes for at sikre kvaliteten. Ministeren nævnte blandt andet flere gange pjecen 'Korrekt håndtering af medicin', som for få uger siden kom i en revideret udgave.

'Handlingslammet regering'
Men ifølge Jane Heitmann var de alle gamle initiativer. Hun savnede derfor fortsat et faktisk svar på, hvad ministrene ville gøre på baggrund af den konkrete sag fra Odense. Mellem linjerne sagde hun, at ministrene sagde en masse, men ikke svarede på noget. 

- De svar, vi får, tegner et billede af en handlingslammet regering, lød det fra Heitmann.

At blive kaldt sådan ville hverken Heunicke eller Krag dog kommentere på. I stedet fremhævede de blandt andet de 600 mio. kr., der blev til psykiatrien med finansloven, som også kommer til at påvirke dette område.

Desuden nævnte Magnus Heunicke flere gange det fælles medicinkort, som skal sikre, at det er nemt at få overblik over en beboer eller patients aktuelle medicinering, og som er i brug i 71 kommuner.

Det svar gav Jane Heitmann dog ikke meget for og kaldte det 'overraskende, at det var svaret til beboerne i Odense'. 

Astrid Krag rettede snakken over på ministeriets forestående arbejde med at kortlægge bostederne og deres kompetencer samt målgrupperne. Inden de er på plads, advarede hun mod at lave nye regler.

- Vi skal have tilrettelagt en proces, for der er meget specialiseret viden. Derfor er det ikke en proces, vi kan trække op af hatten. Vi er i gang, og det er på dagsordenen, hver gang jeg mødes med organisationer. Vi siger ikke, vi ikke vil skrue på nogen skruer, vi skal bare vide hvilke, sagde socialministeren. 

Spørgsmålsstiller Jane Heitmann sluttede af med cirka samme følelse, som hun må være kommet til samrådet med: 

- Jeg må trist konstatere, at man som ny socialdemokratisk regering ingenting har at byde ind med, man er fuldstændig handlingslammet, konstaterede Jane Heitmann i sin afsluttende kommentar. 

Enige kunne alle dog være om, at det er afgørende, at både patienter, pårørende og personale er trygge og har tillid til systemet og hinanden.