Minister: Kommuner er gode til at drive sociale institutioner

Ifølge socialminister Mai Mercado (K) er det oplagt, at kommuner skal overtage specialiserede sociale tilbud, fordi de er 'erfarne driftsherrer'. Se, hvilke 64 tilbud det gælder.
21. FEB 2019 6.15

Siden kommunalreformen i 2007 er kommunerne ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) blevet erfarne driftsherrer, når det kommer til at drive institutioner som døgntilbud, ungdomsfængsler og institutioner, hvor handicappede skal afsone en dom. Kommunerne overtog 838 tilbud dengang.

Derfor er det mest oplagt, at det er kommunerne, der overtager de 64 regionale institutioner, hvis sundhedsreformen stemmes igennem, lyder det fra hende.

- Der er i dag også højt specialiserede kommunale tilbud, der reelt er landsdækkende, hvor kommunerne køber pladser hos hinanden. Tænk blot på Danmarks største boform 'Landsbyen Sølund' med flere hundrede pladser. Den drives af Skanderborg Kommune, siger hun.

Og udlægningen af det specialiserede socialområde betyder altså ikke ifølge ministeren, at tilbuddene afspecialiseres. Det frygter man til gengæld i Enhedslisten, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. De mener ikke, at kommunernes overtagelse af institutionerne efter kommunalreformen har været succesfuld.

- Sporene fra kommunalreformen skræmmer, fordi stærke faglige miljøer blev brudt op. Samtidig kan vi se, at kommunerne foretrækker at visitere til deres egne tilbud, selv om de ikke er de mest velegnede. Kommunerne har selvfølgelig andre erfaringer 11 år efter kommunalreformen, men ikke desto mindre er vi bekymret for, at vi skal opleve en ny afspecialisering, sagde Jakob Sølvhøj (EL).

- Der er allerede sket for stor en afspecialisering, istemmede Pernille Rosenkrantz-Theil (S) senere under et samråd, som partierne havde indkaldt ministeren til.

Men Mai Mercado mener, at den faglige ekspertise bliver i tilbuddene og stadig vil være til rådighed efter en udlægning. 'Den eneste forskel er, at der kommer en kommunal driftherre', som hun siger. 

Udlægningen skal som tidligere beskrevet ske ved at fravige beliggenhedskonceptet, der blev indført med kommunalreformen, sådan at det ikke længere er den kommune, tilbuddet er fysisk placeret i, der skal overtage driften.

Se, hvilke 64 institutioner det gælder her.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt