Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Millionstøtte til kommuner i bekneb

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har uddelt fem mio. kr. til i alt 12 kommuner, herunder fem nordjyske kommuner
4. APR 2012 12.20

Fem nordjyske kommuner får nu tilsammen knap to mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som skal bruges til kommunale projekter. Projekterne har alle til formål at skabe liv og vækst i landdistrikterne.

Morsø Kommune vil hjælpe unge 15-17-årige med at få en eksamen, så de får et bedre afsæt til at gennemføre en uddannelse og få et arbejde. I Hjørring Kommune vil man udvikle og afprøve nye former for kollektiv trafik og i Jammerbugt Kommune vil man udvikle et koncept for, hvordan events i kommunen kan give øget indtjening til lokale virksomheder. Derudover modtager Brønderslev og Frederikshavn Kommune penge fra puljen.

- Jeg er rigtig glad for at se, at de nordjyske kommuner arbejder så kreativt og seriøst med at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Vi har modtaget mange gode idéer til projekter, som kan medvirke til at skabe liv og vækst i de danske landdistrikter. Det har været en hård prioritering af de mange ansøgninger, og jeg håber at nogle af de projekter, det ikke har været muligt at støtte, alligevel finder midler til at gennemføre projekterne, siger Margrethe Vestager i en pressemeddelelse.

I alt får 14 projekter i 12 kommuner støtte på samlet fem mio. kr. Ved tildelingen fra puljen er der bl.a. lagt vægt på, at projekterne har et udviklingselement, og at projektet også kan have interesse for andre kommuner. Det er en forudsætning for tildeling af tilskud, at der er tale om særligt vanskeligt stillede kommuner.

Kommunernes projekter:

 • Lolland: Klimasatsningen inspirerer til uddannelse og en grøn fremtid
 • Lolland/Guldborgsund: Lolland-Falster bosætningskampagne
 • Guldborgsund: Nye metoder til innovation og udvikling i Guldborgsund Kommunes landdistrikter
 • Bornholm: Folkemødet 2012
 • Bornholm: It-velfærdsteknologi i hjemmeplejen på ældreområdet
 • Tønder: Bosætning i centrum
 • Norddjurs: Sommerby-Vinterby
 • Nordfyns: Hest on Holiday - et udviklingsprojekt
 • Randers: Lokale udviklingsspor omkring Randers Fjord
 • Morsø: 10'eren flex
 • Brønderslev: Sådan har vi det hos os! Teater som øjenåbner
 • Frederikshavn: Tiltrækning, fornyelse. Koordinering og økonomisk vækst
 • Jammerbugt: Kommercialisering af events
 • Hjørring: Samspil mellem by og landdistrikt - unges mobilitet

 

Foto: Flickr

lcl