Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Millioner til kommunale klima-projekter

Klima-, energi- og bygningsministeren igangsætter 2. ansøgningsrunde om indsendelse af idéer til pilotprojektet Nationale Klimaprojekter
24. OKT 2011 12.54

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) igangsætter nu 2. ansøgningsrunde for pilotprojektet Nationale Klimaprojekter, som har særligt fokus på at aktivere nye projekter i de danske kommuner.

Pilotprojektet forventes inden for en ramme på 4 mio. kr. at kunne reducere Danmarks drivhusgasudledning med 35.000 tons inden udgangen af 2015. Samtidig giver projektet mulighed for at få afdækket nye områder for CO2-besparelser gennem konkrete projekter i et fælles statsligt-kommunalt samarbejde.

Det nye initiativ med at afprøve Nationale Klimaprojekter har som mål at styrke indsatsen inden for grøn innovation og samtidig mindske de danske udledninger af drivhusgasser. Energistyrelsen igangsatte i foråret en udbudsrunde for ansøgninger med gode idéer til pilotprojekter.

Klima-, energi- og bygningsministeren siger:

- De danske kommuner spiller en central rolle, hvis regeringens mål om en markant nedsættelse af Danmarks udledning af drivhusgasser skal lykkes. Nationale Klimaprojekter giver mulighed for at støtte nye idéer og initiativer, der i dag ikke kan gennemføres på grund af manglende finansiering.

- Nøgleordene er fleksibilitet og omkostningseffektivitet. Det er mit ønske, at projektet bidrager til at reducere det danske aftryk på de globale udledninger af drivhusgasser i et samarbejde mellem både private og offentlige aktører, hvor der sættes fokus på nye områder og innovative løsninger, siger altså Martin Lidegaard.

De nærmere krav til ansøgningerne, herunder dokumentation for reduktionens størrelse, økonomiske forudsætninger etc., kan ses på Energistyrelsens hjemmeside om nationale klimaprojekter.

Ansøgningsrunden forventes at starte medio november 2011 med deadline for indsendelse af ansøgninger medio januar 2012. Sammen med ansøgningsrunden vil der blive afholdt et kick off-møde, hvor deltagerne bl.a. vil blive orienteret om de formelle krav til ansøgningerne.

mou