Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Millioner til frivillige

Syv projekter har modtaget 7,3 mio. kroner i støtte fra social- og integrationsministeren til forskning i frivillighed og civilsamfund
29. FEB 2012 10.15

Syv projekter har til sammen modtaget 7,3 mio. kroner til forskning i frivillighed fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Pengene kommer fra satspuljen, hvor der er afsat en pulje med midler til forskning i frivillighed og civilsamfund.

Et af projekterne, som forskere fra Aalborg Universitet står bag, skal kortlægge det frivillige område, og se nærmere på udviklingen i befolkningens frivillige indsats over en årrække og på nye former for frivilligt engagement. Et andet projekt på Roskilde Universitet handler om, hvordan den frivillige indsats kan styrke udviklingen i 'udkantskommuner', oplyser social og integrationsminister Karen Hækkerup:

- Den frivillige sektor er i rivende udvikling, og som minister for social - og integrationsområdet er jeg meget optaget af, hvad vi kan gøre for at styrke det frivillige sociale arbejde. De frivillige gør en kæmpemæssig indsats for de svageste grupper i vores samfund, og projekterne, som modtager støtte, skal blandt andet være med til at afdække, hvilke udfordringer den frivillige sektor står overfor i fremtiden.

Formålet med projekterne er at styrke den samlede forskningsindsats på frivilligområdet, både hvad angår praksisorienteret viden og grundforskning på området. Derudover styrkes netværk og videnudveksling mellem forskere på området. De syv projekter er alle vurderet støtteegnede af et ekspertpanel nedsat af Det Strategiske Forskningsråd.

cgt