DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Millioner at spare ved indkøb af olie og benzin

Millioner at spare ved indkøb af olie og benzin

Kommuner kan opnå yderligere indkøbsbesparelser ved at benytte en ny rammeaftale fra SKI, der giver kontante rabatter til offentlige myndigheder på op til 12 pct. på fx diesel målt ift. aktuelle listepriser
23. JAN 2012 16.20

SKI er på vej med en ny rammeaftale, der giver offentlige myndigheder mulighed for at opnå yderligere besparelser i form af rabatter ved køb af benzin, diesel og fyringsolie. Den nye aftale 06.01 Brændstof og fyringsolie er planlagt til at træde i kraft primo marts 2012, oplyser SKI i en pressemeddelelse.

Konkret betyder den tilbudte rabat en besparelse til offentlige myndigheder på ca. 3 pct. for 'Benzin 95' i forhold til aktuelle listepriser. For 'Diesel' er der tilsvarende tale om en rabat på ca. 12 pct. i forhold til aktuelle listepriser.

Rabatterne er øget i forhold til rabatterne på den gamle SKI-aftale, svarende til en ekstra besparelse på 40 mio. kr. over fire år ved en fortsættelse af den hidtidige efterspørgsel.

- SKI's tidligere aftale på området havde attraktive rabatter. Alligevel er det via en målrettet konkurrenceudsættelse lykkedes, at få leverandørerne til at byde ind med endnu skarpere priser, siger SKI's administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen.

SKI har i dag valgt i alt fire leverandører ud fra tildelingskriteriet 'laveste pris'. De fire leverandører fordeler sig med tre leverandører på delaftale 1, hvor kunderne køber ind med tankkort på tankstationer. Mens en enkelt leverandør på delaftale 2 kan levere brændstof og olie direkte til den offentlige kundes eget tankanlæg.

- Aftalen har et smalt sortiment, der alene fokuserer på kerneydelserne brændstof og fyringsolie og få konkurrencedygtige leverandører. Det gør aftalen let at anvende for de offentlige kunder, siger Signe Lynggaard Madsen.

Det offentlige forventes at købe for i alt 1,8 mia. kr. i rammeaftalens løbetid.

De valgte leverandører på aftalen er:

Delaftale 1: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, 2. Statoil Fuel & Retail A/S, 3. A/S Dansk Shell.
Delaftale 2: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Rammeaftalen er kvalitetssikret af SKI's juridiske afdeling og Kammeradvokaten. Aftalens stand still periode udløber med udgangen af den 2. februar 2012.

mou