Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Midtjysk trafik-samarbejde en succes

Tilfredshed med de foreløbige resultater af tæt parløb om infrastruktur mellem region og kommuner
KORT NYT9. MAJ 2012 15.31

MIDTJYLLAND: En letbane i Aarhus-området på vej gennem Folketinget, en forbindelse over Kattegat nævnt i regeringsgrundlaget, et løfte om en motorvej fra Herning til Holstebro samt flere analyser og forundersøgelser.

Det er ifølge magasinet Dialog de foreløbige resultater af et tæt parløb om infrastruktur mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Parløbet startede lige efter strukturreformen i 2007 og har været en ubetinget succes, vurderer direktør for Regional Udvikling i Region Midtjylland Lars Hansson.

De fem ønskede forbedringer af infrastrukturen er ud over letbanen og Kattegat-forbindelsen en motorvej mellem Herning og Holstebro, en udvidelse af motorvej E45 mellem Kolding og Randers til seks spor og en højklasset vej mellem Aarhus og Viborg.

En arbejdsgruppe nedsat af det regionale kontaktudvalg (regionsrådsformanden og de 19 kommuners borgmestre) er i gang med at formulere et revideret trafikpolitisk oplæg med udgangspunkt i de fem anbefalinger.

Arbejdsgruppen har to medlemmer fra Region Midtjylland, nemlig direktør Lars Hansson og afdelingschef Henrik Brask Pedersen, og fra kommunerne de fire kommunaldirektører Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern, Niels Højberg, Aarhus, Jan Kallestrup, Favrskov, og Henning Hansen, Ikast-Brande. Formandskabet deles af Lars Hansson og Niels Erik Kjærgaard.

ka