DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Midtjylland undersøger grønne tog og busser forud for udbud

KORT NYT20. DEC 2019 15.22

MIDTJYLLAND: Det skal ikke kun være ambulance- og sygetransport, som ved næste udbudsrunde skal være grønnere og mere miljøvenlige i Region Midtjylland. Forud for et kommende udbud afsætter Regionsrådet nu 600.000 kr. til at kortlægge, hvordan regionens offentlige transport Midttrafik kan blive mere miljø- og klimavenligt. 

Midttrafik, der er ejet af regionen og kommunerne, skal de kommende år gennemføre en række udbud af såvel kommunale som regionale busruter. Traditionelt er busudbud 8-10 årige, og det er derfor nødvendigt allerede nu at finde løsninger på bæredygtige drivmidler. Både regionen og Midttrafik er allerede i gang med en række tiltag for bæredygtige drivmidler i regionen. I enkelte kommuner kører bybusserne på gas, og der er flere steder igangsat eksperimenter med el-busser. 

- Vi har et vigtigt ansvar for at sikre en god kollektiv trafik, men samtidigt har vi en fælles ambition om at gøre det med så lav belastning for miljø og klima som muligt. Derfor skal vi i samarbejde med Midttrafik have flyttet vores busser og tog væk fra forurenende dieselmotorer og over til mere grønne alternativer. Det kræver en viden, som det er oplagt, at regionen påtager sig at fremskaffe på samfundets vegne, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

esl