Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Midtjylland styrker sundhedssamarbejdet

19 midtjyske kommuner har valgt at styrke det tværkommunale sundhedssamarbejde ved at etablere en fælles sekretariatsfunktion
29. FEB 2012 7.49

Sundhedsområdet er under hastig forandring og i det lys har de 19 midtjyske
kommuner valgt at styrke det tværkommunale sundhedssamarbejde med etableringen af en fælles sekretariatsfunktion.

Samarbejdet på sundhedsområdet i de 19 midtjyske kommuner koordineres af den
Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet (KOSU), som bl.a. koordinerer og
følger op på opgaver, der har strategisk og økonomisk betydning for kommunerne i
den midtjyske region.

Et af de primære fokusområder for kommunerne i den kommende tid vil være
udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den afledte økonomiske betydning for
kommunerne.

Det er KKR Midtjylland, der har besluttet at styrke den fælles kommunale sundhedsindsats i den midtjyske region.

Ansat ny medarbejder
Til at varetage sekretariatsfunktionen har kommunerne i fælleskab ansat Mads Venø Jessen, 33 år, der kommer fra en stilling som kvalitetskonsulent i IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet) og tidligere Regionalt Sundhedssamarbejde i Region Midtjylland.

Sekretariatsfunktionen på sundhedsområdet har sit daglige udgangspunkt i Hinnerup i Favrskov Kommune, hvor de 19 kommuner i den midtjyske region i forvejen har en
fælles administrativ sekretariatsfunktion, som varetager koordinationen og
opfølgningen på de opgaver som behandles i KKR Midtjylland.

srl

 

Fakta: 

KKR Midtjylland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det
regionale led i KL's organisation. I KKR Midtjylland mødes borgmestre og andre
politikere fra de 19 kommuner i den midtjyske region for at drøfte, fastlægge og
koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Kommunaldirektørerne i de 19 midtjyske kommuner har etableret et netværk og et fælles sekretariat, som assisterer kommunaldirektørerne i forberedelsen, koordineringen og opfølgningen på de opgaver, der har fælles interesser på tværs af de 19 kommuner i regi af KKR Midtjylland.

Det administrative arbejde på sundhedsområdet koordineres af den Kommunale
Styregruppe på Sundhedsområdet (KOSU) Medlemmerne af KOSU er udpeget af
kommunaldirektørnetværket.

Foto: http://www.flickr.com/photos/labormikro/with/1018262762/