Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Middelfarts havnefront nomineret til byplanpris

'Havneomdannelse med fast kurs'- sådan lyder overskriften på nomineringen af havnefronten i Middelfart til byplanprisen 2011. To andre er nomineret
5. OKT 2011 11.08

MIDDELFART: Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening. Den uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for nytænkning og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet.

Middelfarts havnefront er nomineret med følgende begrundelse:

'Middelfart Kommune indstilles til Byplan- prisen fordi havnefronten er et eksempel på en realiseret planlægning, der viser, at klare politiske visioner forenet med et konstruktivt samarbejde med private investorer og foreninger kan skabe et positivt resultat, uden at der gives køb på planens hovedidé.'

Borgmester Steen Dahlstrøm (S), som har været med fra idé til ny havnefront glæder sig over nomineringen. Han siger i en pressemeddelelse:

- Det er en fornøjelse at se, at en langsigtet planlægning i dialog med byens borgere, kan give et så vellykket resultat. Havnefronten giver mulighed for både kultur, maritim stemning, lys i boliger, grønt område, café og aktivitetsområde stillet til rådighed for borgerne, tilrejsende og turister.

Udover Middelfart er to andre nomineret.

Det er Thisted, der for at få gang i bosætning og turisme i kystområderne i Thy afholdt en række borgermøder. De resulterede i mange gode bud på, hvad der kunne bidrage til udviklingen. Bl.a. at fjerne tomme, skæmmende huse, udvikle kystturismen og udvide stisystemet. Alle tre forslag er der siden arbejdet konkret videre med.

Og det er den række omegnskommuner fra hovedstadsområdet, der - sammen med Transportministeriet og Naturstyrelsen - har involveret sig i 'Ringby-Letbane'-samarbejdet.

Byplanprisen uddeles torsdag den 6. oktober 2011.

mou