Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Middelfart gør plejeboliger til ældreboliger

Vigende søgning til plejeboliger har gjort det nødvendigt at tænke i nye baner på Gelsted Plejecenter, hvis ikke man skal stå med tomme lejligheder og dermed dårligere økonomi
28. SEP 2011 19.38

MIDDELFART: Ideen til at konvertere plejeboligerne til ældreboliger er opstået i samklang med ældreråd, centerråd og lokaludvalg, der alle har haft lejlighed til at komme med forslag og indvendinger. Parterne ser det som en fordel, at afdelingen bliver beboet af ældre, der måske kan være med til at skabe flere aktiviteter på plejecentret og i lokalsamfundet.

På nuværende tidspunkt er der mulighed for, at 3 nye beboere kan flytte ind samtidig, og helt i plejecentrets ånd er det dem, der bor på stedet, der sætter præg på dagligdagen. De nye beboere vil således også være med til at afgøre, hvad den nye afdeling skal hedde.

- Der er flere årsager til, at der ikke er så stor søgning til plejeboliger. Der er de senere år bygget ældreboliger og bofællesskaber for ældre. Rigtig mange ældre er meget aktive langt op i årene, og rammes den ældre af sygdom, er anvendelse af rette hjælpemiddel samt gennemførelse af nye tiltag i hjemmeplejen som mere træning i hjemmet med til at sikre, at flere ældre har muligheden for at blive i eget hjem, siger social- og sundhedsdirektør Kate Bøgh.

Alle involverede parter forestiller sig, at det nye tilbud er attraktivt for ældre, der ikke er så glade for at bo alene mere eller ældre, der gerne vil tættere på de tilbud, plejecentret tilbyder.

Gelsted Plejecenter er bygget i flere afdelinger, så det kan lade sig gøre at 'lukke døren' ind til selve centret, når der indrettes et selvstændigt bofællesskab. Lejlighederne er indrettet med soveværelse, badeværelse og en stue med et lille køkken. Det er muligt at lave sin egen mad, men man er også velkommen i cafeteriet og de andre tilbud på plejecentret.

Det er politisk besluttet, at den ene fløj indrettes til beboelse for friske ældre, der gerne vil bo i nærheden af andre ældre og føle den tryghed, det kan give.

- Men det er helt sikkert, at ingen af de nuværende beboere i afdelingen tvinges til at flytte for at give plads til nye beboere, understreger Kate Bøgh.

mou