dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Mere sikre og miljøvenlige biler i Vesthimmerland

Mere sikre og miljøvenlige biler i Vesthimmerland

CO2-udledningen skal nedbringes og medarbejdernes sikkerhed højnes i ny omfattende bilpolitik fra Vesthimmerland
27. DEC 2011 9.25

Af Sine Riis Lund, [email protected]

VESTHIMMERLAND: Forureningen skal mindskes i Vesthimmerland, og kommunens nye bilpolitik skal bidrage hertil. 

Vesthimmerland vil forpligte sig til at følge udviklingen med hensyn til renere motorteknologi, bedre filterteknologi, udviklingen af brugen af biobrændstof, udvikling af eldrevne køretøjer og udvikling af brugen af alternative brændstoftyper som eksempelvis brint.

- Helt generelt i kommunen har vi fokus på vores CO2-udledning, og derfor skal det selvfølgelig også gælde for vores biler, forklarer Find Korsbæk, forvaltningschef i økonomisk forvaltning.

Vesthimmerland vil følge målsætninger fra EU-Kommissionen om, at nye personbiler og vans fra 2012 ikke må udlede mere end 120 gram CO2 per kørt kilometer. Desuden skal biler som hovedregel være af energiklasse A, medmindre der er tale om specialkøretøjer.

Sikkerheden halter
Bilpolitikken vil desuden fokusere på medarbejdernes sikkerhed.

- Vi vil gerne sikre os, at det også er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, det vi kører i, og derfor har vi fastsat regler om, hvornår bilerne skal udskiftes, så de ikke bliver for gamle, siger Find Korsbæk.

Behovet er til stede, viser Vesthimmerlands egen bilpolitik. Kommunen har haft den nye eksterne administrator på område, LeasePlan, til at gennemgå de nuværende bilers stand ud fra miljø og sikkerhed.

- Det bemærkes, at flere af bilerne efterhånden fremstår aldrende, og at ingen efterlever gældende eller kommende emissionskrav for CO2 udledning og formentlig også halter bagefter m.h.t. sikkerhed, står der i bilpolitikken.

Fire år er grænsen
Derfor er det samlet blevet opgjort, at cirka 34 biler enten burde være eller bør udskiftes i løbet af ca. et halvt år.

Fremadrettet har Vesthimmerland vedtaget, at personbiler drevet af benzin som udgangspunkt skal udskiftes efter fire år eller maksimalt 150.000 km.

- Vi mener, at det må give en sikkerhed for vores personale, der kører bilerne, at de her biler så bliver up-to-date med de mest moderne sikkerhedsudstyr, siger Find Korsbæk.

Flere tjenestebiler
Og flere medarbejdere kommer fremadrettet til at køre i kommunens biler. Man har nemlig lavet en analyse af, hvornår det kan betale sig at stille tjenestebiler til rådighed for medarbejdere frem for, at de kører rundt i egne biler.

- Beregningerne viser, at når man kører cirka 10.000 kilometer om året, så er det økonomisk fordelagtigt for os at stille en bil til rådighed frem for at udbetale kørselsgodtgørelse, forklarer Find Korsbæk.

Ud fra dette kriterium alene kandiderer cirka 69 medarbejdere til at få en tjenestebil stillet til rådighed, men der vil skulle tages stilling til hvert enkelt tilfælde, hvor antal kørte kilometer skal opvejes mod andre hensyn.

Foto: http://www.flickr.com/photos/thienzieyung/with/3433776729/