Mere proaktive politikere vil bevare gamle byhuse
Nørrebrogade 98 i København er bygget i 1873 og nu udpeget som bevaringsværdigt.
Foto: Københavns Kommune

Mere proaktive politikere vil bevare gamle byhuse

I stedet for at vente til bulldozerne står parat, vil Københavns teknk- og miljøudvalg nu sikre bevaringsværdige flere gamle huse på forhånd.
21. DEC 2021 8.11

KØBENHAVN: I byggesager på både Nørrebro. Østerbro og Vesterbro har politikerne i teknik- og miljøudvalget været sent inde i forløbet, hvor naboer har protesteret mod nedrivninger i det gamle bymiljø.

I flere sager har udvalgsflertallet grebet ind og valgt at sikre historiske bygninger mod at blive revet ned, men først i sidste øjeblik. Siden har udvalget selv taget initiativ til at pege på huse, det kunne give mening at sikre for eftertiden - endnu inden der foreligger konkrete projekter for, hvad der ønskes bygget i stedet.

På sit seneste møde har udvalget således valgt at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen  Nørebrogade 33 - det allermindste hus på Nørrebrogade - via et såkaldt §14-forbud for at passe på det kulturhistoriske miljø.

Et flertal på seks fra S-SF-EL-R mod to fra K-V stemte for planen, selv om forvaltningen syntes, at ejendommen havde været gennem så meget ombygning, at den ikke var værd at bevare.

Enighed mellem forvaltning og politikere var der derimod om hjørneejendommen på Nørrebrogade 98, der med byggeår i 1873 stammer fra Nørrebros tidligeste udygning. 

Ikke bare rive ned

- Der er klart kommet en større bevidsthed om, at vi skal passe på ikke bare at rive alle byens gamle huse ned. For mange af byens politikere har det med historien ikke fyldt så meget før, men det er det begyndt at gøre, siger udvalgsmedlem Marcus Vesterager (S) til mitnørrebro.dk.

- Byen skal ikke blive et frilandsmuseum, og vi skal også veje det op mod boligmanglen, men vi er blevet bedre til at tale om, hvad vi risikerer at miste, siger Vesterager, der er arkitekt – og i øvrigt selv bor på Nørrebro. Overfor mediet erkender han, at det er svært for politikerne reelt at gøre noget, hvis ejerne bliver så sure over afgørelsen, at de bare lader husene stå og forfalde:

- Men overordnet set bør ejerne ikke have en interesse i at lade noget stå og forfalde, og de har jo en pligt til at vedligeholde bygningerne, så de er i forsvarlig stand. Gør de ikke det, har vi mulighed for at gribe ind, siger han,