Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere midtjysk sundhed for pengene

Region Midtjylland voksede i årene 2007 - 2010 med 2.050 fuldtidsstillinger - især på grund af flere operationer og behandlinger
13. MAJ 2011 8.04

MIDTJYLLAND: Regionsrådet i Region Midtjylland har bedt om at få undersøgt, hvor meget regionen er vokset på personalesiden i perioden 2007 - 2010. 

En aanalyse viser nu, at regionen med udgangen af 2010 beskæftigede 24.185 fuldtidsansatte medarbejdere. Sammenligner man med tallet i 2007, er der tale om en vækst på 2050 fuldtidsstillinger. Væksten fordeler sig på:

• Driftsfunktioner (hospitaler, psykiatri og det præhospitale område) er steget med 1.669 fuldtidsansatte
• Fællesfunktioner (fx it og indkøbsområdet) er steget med 187 fuldtidsansatte
• Stabsfunktioner er steget med 44 fuldtidsansatte
• Øvrige funktioner (Det Nye Universitetshospital og Sosu-elever) er steget med 151 fuldtidsansatte

Især flere sygeplejersker
Ser man på personalegrupper, tegner sygeplejerskerne sig for langt den største stigning. Denne personalegruppe er steget med 660 fuldtidsstillinger i perioden.

- Vi har fået sundhed for pengene. Og sort på hvidt kan jeg konstatere, at hospitalerne i Region Midtjylland har præsteret en vækst i aktivitet på hele 14,5 pct. i perioden, mens antallet af fuldtidsstillinger kun er steget 8 pct. Med andre ord: Dygtige ansatte har sikret en stigende produktivitet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Målt i procenter er væksten i de centrale administrative afdelinger større end de øvrige områder.

- Det tal skal man ikke lade sig snyde af. I 2007 var der ca. 125 vakante stillinger i administrationen. Derfor måler man op imod et kunstigt lavt udgangspunkt, siger Bent Hansen.

Analyse med faste mellemrum
Han peger også på, at It-området er centraliseret, så medarbejderne ikke længere er ansat på hospitalerne, men i en fælles it-afdeling. Desuden arbejder Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed og Koncern HR med indtægtsdækket virksomhed, som betales af hospitalerne i regionen samt af andre regioner og kommuner. På disse tre områder er der i perioden sket en vækst på minimum 60 fuldtidsstillinger, mens den faste normering er faldet.

- Regionsrådet har fået et godt værktøj til at følge et område, som bør følges nøje. Vi har også fået gode råd til, hvordan vi kan blive endnu skarpere til at opgøre disse tal. Derfor vil jeg foreslå Forretningsudvalget at lave analysen mellem personaleforbrug, økonomi og aktivitet med fast mellemrum, siger Bent Hansen.

I årene 2011 og 2012 gennemfører Region Midtjylland en stor omstillingsplan. Her vil der ske en betydelig reduktion i antallet af medarbejdere på hospitalerne og i administrationerne.