Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere gods i havnene

Der lastes og losses mere gods i de danske havne end under finanskrisen
22. MAR 2011 10.34

De større danske havne ekspederede 21 mio. ton gods fra fragtskibe og færger i fjerde kvartal 2010.

Det er ni pct. mere end i tredje kvartal 2010 og tre pct. mere end i fjerde kvartal 2009. I hele 2010 blev der omsat 79 mio. ton gods, hvilket er fire pct. mindre
end i 2009 og 18 pct. mindre end i 2008.

Stigende godsmængder på færgerne
Fragtskibene stod for 75 pct. af det omsatte gods i fjerde kvartal 2010, mens færgerne stod for 25 pct. I forhold til fjerde kvartal 2009 er godsomsætningen med fragtskibene
steget med en pct., mens omsætningen med færgerne er steget med ni pct.

For begge  skibstyper var tre fjerdele af omsætningen fra eller til udenlandske destinationer ifjerde kvartal 2010, og det er stort set uændret i forhold til samme kvartal 2009.
I fjerde kvartal 2010 ekspederede de større danske havne 187.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - en enhed svarende til en 20-fods-container). Det er ni pct. flere end i
samme kvartal 2009, men fem pct. færre end i tredje kvartal 2010.
I hele 2010 omsatte havnene 15 pct. eller 98.000 TEU flere end i 2009. Niveauet i hele 2010 lå dog lidt
lavere end i 2007 og 2008.