Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Massivt efterslæb på Ankestyrelsens sager

Ventetiden på afgørelser fra Ankestyrelsen er næsten dobbelt så lang, som de selv anbefaler i principielle sager. Sagsbehandlingstiden er til stor frustration for kommuner og borgere

Af Sine Riis Lund, [email protected]

I Brøndby venter man spændt på en afgørelse i Ankestyrelsen. Styrelsen skal afgøre, om kommunen kan hente seks børn fra et eksternt tilbud hjem til et lokalt dagpasningstilbud. I Brøndby har man ventet længe. I marts sidste år ankede kommunen et afslag på hjemtagelsen fra Det Sociale Nævn. Brøndby har endnu ikke fået svar, skriver avisen Kommunen.

- Jeg synes, det stiller os ringe, når vi må vente et helt år på en afgørelse i en sag, hvor vi bliver anfægtet vores skønsmuligheder og skønsret i forhold til selv at kunne etablere egne lokaltilbud til børn med vanskeligheder, siger direktør Helge Skramsø fra børneforvaltningen i Brøndby.

Brøndby og de seks børn venter langt fra alene på svar fra Ankestyrelsen. I de tre første kvartaler i 2011 havde Ankestyrelsen en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10,3 måneder for principielle afgørelser. En væsentlig stigning fra 2010, hvor behandlingen gennemsnitligt tog 7,3 måneder og meget langt fra Ankestyrelsens eget mål, der lyder på 5,5 måneder.

En sagsbehandling på dobbelt så lang tid som målet er til stor gene for borgerne. I særdeleshed for de børn, der bliver klemt i systemet.

Ikke okay
- Med respekt for, at ting tager tid, så er det svært for alle at leve med en ventetid og en uvished, så den skal kortes så meget, som det nu er muligt. Jeg synes ikke, det er okay at gå og vente ti måneder på ikke at vide, hvor man skal hen, siger formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen til avisen Kommunen.

En væsentlig del af forklaringen er, at Ankestyrelsen har oplevet et boom af sager. I 2011 fik styrelsen 4.139 sager mod 3.655 sager i 2010. Sideløbende har Ankestyrelsen ryddet op i de verserende sager og prioriteret de ældste af sagerne. Det har betydet længere gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Når det er sagt, så finder Ankestyrelsen de lange sagsbehandlingstider beklageligt.

- Det er noget, som vi har meget fokus på, fordi vi jo godt ved, at der sidder borgere og venter ude i den anden ende. Og det er selvfølgelig frustrerende ikke at få en besked, siger sekretariatsleder Lone Strömgren.

Ankestyrelsen forventer at være kommet så godt med, at det bliver muligt at holde den udstukne sagsbehandlingstid i 2012.

Læs mere på kommunen.dk