Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Manglende bostøttetimer duer ikke som argument

Randers Kommune vil ikke øge det samlede antal timer til bostøtte og får nu tilsynet imod sig efter 13 måneders sagsbehandling
10. OKT 2011 10.41

RANDERS: Randers Kommune har handlet i strid med serviceloven ved ikke at sørge for bostøtte til en borger, der har fået bevilget bostøtten - 13 måneder tidligere.

Sådan lyder det i en udtalelse fra Statsforvaltningen Midtjyland, hvor tilsynet erklærer sig uenig i den kommunale praksis. Borgeren havde i februar 2010 fået bevilget bostøtte - og i marts 2011 stadig ikke fået støtten.

Kommunen har oplyst, at begrundelsen for den manglende støtte er, at 'området er rammebelagt'. Der skal spares, og antalet af bostøttettimer må ikke øges.

Ventetiden for at modtage bostøtte er gennemsnitligt seks måneder - og sjældent mere end fem. Og kommunens egen opfattelse har været, at det ikke skulle være ulovligt at have ventelister til tilbud efter serviceloven.

Borgeren har under ventetiden fået revaliderende og aktiverende tilbud for at afklare aktiveringspotentiale - og bostøtten kom i gang i april i år.

Kommunens egne besvarelser i tilsynssagen har fået tilsynet til at udbede sig svar på, hvilke andre ventelister, kommunen har - og hvor lange de er. Svaret kan ikke bare afleveres administrativt, men skal op i kommunalbestyrelsen.

ka