Mangel på faglærte truer grøn omstilling

Flaskehalse kan skabe problemer for de store politiske ambitioner om mange flere vindmøller og mindre naturgas, lyder det i tre analyser.

Vindmøller skal udbygges massivt i Nordsøen. Ladestandere til elbiler skal installeres. Naturgas skal udfases, og fjernvarme rulles ud.

Derfor er der hårdt brug for elektrikere, smede og VVS'ere. Men den grønne omstilling i Danmark kan blive bremset, fordi det bliver svært at skaffe især faglært arbejdskraft de kommende år, skriver Jyllands-Posten.

Det kan give alvorlige udfordringer, viser tre enslydende analyser fra Green Power Denmark, Concito og Dansk Metal i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Det er en stor udfordring, hvis ikke vi har hænder nok til at opfylde Folketingets klimalov om 70 procent CO2-reduktion inden 2030, siger Jan Hylleberg, der er viceadministrerende direktør i brancheforeningen Green Power Denmark, til Ritzau.

Ifølge brancheforeningen giver den grønne omstilling et øget behov for, hvad der svarer til 45.000 fuldtidsstillinger årligt frem mod 2030.

Det drejer sig både om ufaglærte, faglærte og folk med videregående uddannelser. Værst står det til for de faglærte, som dækker over cirka halvdelen af det beregnede behov.

Derfor foreslår Green Power Denmark, at man sammen med Folketinget og arbejdsmarkedets parter får lagt en plan.

- Vi skal sikre os, at vi har den her type arbejdskraft. Ellers risikerer vi, at den grønne omstilling bliver forsinket og går i stå, siger Jan Hylleberg.

Regeringen har senest sat speed på de grønne ambitioner med massiv udbygning af vindmølleindustrien i Nordsøen frem mod 2050.

Gennem en årrække har man fra politisk side arbejdet på at få flere unge til at gå den faglærte vej. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) peger i Jyllands-Posten på, at regeringens aftale "Danmark kan mere 1" har sat gang i reformer, der vil øge beskæftigelsen med 12.000.

Ifølge Jyllands-Posten har andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, dog ikke rykket sig.

Flere må kvalificeres

Dansk Industri erkender, at uddannelsessystemet står med en stor udfordring, når der skal skaffe uddannet arbejdskraft til den grønne omstilling.

- Det er en udfordring, vi skal løse. Det er ikke nok at satse på, at flere unge vil tage en erhvervsuddannelse i de kommende år. Den grønne omstilling sker nu, siger underdirektør i DI Signe Tychsen Philip.

- Derfor skal vi i første omgang have etableret nogle korte kvalificeringsforløb, gerne i AMU, som henvender sig til faglærte, ufaglærte, seniorer, unge på kanten og udenlandsk arbejdskraft.

Hun peger på, at Concitos rapport kan være med til at skubbe på. Rapporten påpeger, at blandt andet de faglærte spiller en helt afgørende rolle for den grønne omstilling.

- Det kan forhåbentligt være med til, at også flere unge og flere kvinder ser lyset i de tekniske uddannelser, og de muligheder, uddannelserne rummer for helt konkret at gøre en forskel for CO2-reduktion og bedre klima.

- Hertil kommer, at der oprettes rekordmange lærepladser i øjeblikket, så det skal ikke være mangel på lærepladser, som afholder nogen fra at søge, siger Signe Tychsen Philip.

Ritzau