Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mange nydanskere har usikre job

Når nydanskere finder arbejde, er det ofte i den type job, der skæres væk som de første, når virksomheder fyrer, viser en undersøgelse fra Vinsa og CABI
27. FEB 2012 9.31

Produktion, kantine og rengøring er områder, hvor nydanskere ofte finder arbejde. Det viser en undersøgelse, som CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har foretaget blandt 382 ud af ca. 2.000 virksomheder i netværket Vinsa - Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar.

Virksomhederne i dette netværk har social ansvarlighed til fælles, og langt over halvdelen har da også personer med flygtninge- eller indvandrerbaggrund ansat. Men selv i disse ansvarlige virksomheder sidder de nydanske medarbejdere i usikre jobs. Af de virksomheder, som har ansat personer med indvandrerbaggrund, har 64 pct. nydanskere ansat i kerneproduktion, knap 30 pct. i kantine, rengøring ol., mens kun 13 pct. har lederfunktioner.

Sproget er en hjørnesten
De funktioner, som de fleste nydanskere er ansat i, er samtidig de mest udsatte i forbindelse med nedskæringer, forklarer Mette Fenger, ekspert hos CABI i mangfoldighedsledelse og integration af nydanskere.

- Vi ved, at det ofte er inden for produktion og support, at virksomhederne skærer ned. Og er der medarbejdere med synlige udfordringer så som problemer med sproget, står de ofte først for, når de, som bedst kan undværes, bliver peget ud. Nydanskerne sidder med andre ord i meget udsatte job.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgav i 2011 en analyse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, og den bakker Mette Fengers vurdering op: Tallene i analysen viser, at beskæftigelsesfrekvensen fra 2008 til 2010 faldt 12,8 pct. blandt indvandrere med ikke-vestlig baggrund.

Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen faldet 5,3 pct. blandt danskere.

- Har man først mistet jobbet og har sproglige udfordringer oven i, så kan det i den nuværende konjunktur være meget svært at finde et nyt job. Og sprogproblemerne kan også gøre det svært at finde et relevant opkvalificeringstilbud. Dermed er der stor fare for, at man er fanget i en næsten umulig situation, slutter Mette Fenger.

Foto: http://www.flickr.com/photos/swanksalot/699540654/sizes/z/in/photostream/

lcl