Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mange kommunale sager i hårdknude

Den nyansatte borgerrådgiver i Randers har på sin første måned fået hele 23 henvendelser fra borgere
17. MAR 2011 9.20

RANDERS: I løbet af sin første måned har Borgerrådgiver Jesper Cortes fået 23 henvendelser, hvor borgere enten har været i tvivl om afgørelser, ønsket at klage eller har oplevet, at deres sag var gået i hårdknude.

Hvis man ønsker hjælp til at forstå afgørelsen i en sag eller, hvis man føler, at dialogen med kommunen er gået i stå, så kan man som borger i Randers Kommune kontakte Borgerrådgiveren.

Muligheden har nu eksisteret i godt en måned, og det har været en travl en af slagsen for Borgerrådgiver Jesper Cortes. Indtil videre har han fået 23 henvendelser, der samlet set spænder over alle kommunens forvaltningsområder - dvs. Børn, Skole og Kultur, Social og Arbejdsmarked og Miljø og Teknik.

- Henvendelserne er typisk kommet fra borgere, der ønsker hjælp til at forstå den information, de har fået. Derudover har nogle henvendt sig for at få hjælp til at klage og endelig har nogle få stykker kontaktet mig, fordi de føler, at dialogen med kommunen er gået i hårdknude, siger Jesper Cortes.

Borgerrådgiver går ind i seks sager
På baggrund af de foreløbige henvendelser har Borgerrådgiveren vurderet, at der i seks tilfælde er behov for nærmere undersøgelser. Derfor vil Jesper Cortes tage kontakt til de respektive forvaltninger, som er ansvarlige for sagerne.

- Det sker i sager, hvor der enten er uklarheder, jeg gerne vil have belyst nærmere eller, hvor jeg har vurderet, at kommunen kunne have handlet anderledes. Jeg har ikke konstateret alvorlige fejl, men der kan være behov for småjusteringer i sagsbehandlingsprocedurerne, siger Jesper Cortes.

Fokus på at forbedre kommunens sagsbehandling
Faktisk vil Borgerrådgiveren i sit fremadrettede arbejde netop have fokus på at bruge sin viden til at medvirke aktivt til at forbedre sagsbehandlingen. Det besluttede Byrådet i mandags, hvor de godkendte Borgerrådgiverens vedtægter.

- I mit arbejde vil jeg få et godt indblik i, hvor det typisk går skævt i kontakten mellem borger og kommune. Det skal jeg gøre forvaltningerne opmærksomme på, så de kan bruge det konstruktivt i deres arbejde på at forbedre sagsbehandlingen, siger Jesper Cortes.