Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Må lederen aflure ansattes aktivitet på Facebook?

ANMELDELSE Person(data)beskyttelse mellem kontrol, overvågning og tillid

Af ledelseskonsulent, cand.scient.adm Lars Helleskov Engelbrektsen

'Persondataret i ansættelsesforhold', 2011
Af Peter Blume og Jens Kristiansen
274 sider, hæftet, 2. udgave, 2011
485 kr. (for ikke medlemmer af DJØF, medlemsrabat 20 pct.).

I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten.

Bogen 'Persondataret i ansættelsesforholdet' tager sigte på at beskrive, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som såvel arbejdstagere som arbejdsgivere har. Opgaven med at skrive bogen er (påny) søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen hver for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.

Læse e-mails?
Bogen kan finde anvendelse for både ansatte på det private, som offentlige arbejdsmarked. Særligt ledere, HR personale, personalejurister og konsulenter, studerende og tillidsrepræsentanter, vil finde mange guldkorn i bogen.

Både på det private og det offentlige arbejdsmarked opstår mange spørgsmål om hvorledes personoplysninger må bruges. Må en arbejdsgiver kræve straffeattest, børneattest eller helbredsattest ved ansættelse af personale? I bogen præciseres mange forhold med henvisning til lovgrundlaget. Det gælder, at en lønmodtager ganske vist skal give samtykke til indhentelse af helbredsoplysninger, men arbejdsgiveren må i alle tilfælde kun indhente de oplysninger, som har væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved udførelsen af det specifikke arbejde.

Må arbejdsgiveren overvåge de ansattes brug af internettet, i arbejdstiden. Og må arbejdsgiveren aflure personalets aktivitet på Facebook, i arbejdstiden? Og må arbejdsgiveren læse den ansattes e-mail. Vel at mærke arbejdsmailen, som alle ved også bruges til private formål.

Aflytning og samtykke
Må oplysninger i personaleregistre opbevares, efter at den ansatte er fratrådt, og hvilke oplysninger må arbejdsgiveren videregive til mulige nye arbejdsgivere? Må arbejdsgiveren videoovervåge ansatte? Må arbejdsgiveren aflytte ansatte, herunder aflytte telefonen? Og hvad betyder samtykke for alt dette og hvad er samtykke, herunder informeret samtykke? Et samtykke skal være frivilligt, og specifikt og udtrykkeligt, får man som læser oplyst. Men også informeret.

I forbindelse med en ansættelse gælder forbud mod diskrimination. Det tydeliggøres hvilke former for diskrimination man skal undgå at begå som ansættende part. For at opnå yderligere oplysninger om ansøgerfeltet skal regler omkring indsamling af data overholdes.

Bogen falder i tre dele: Del 1 gælder persondatabeskyttelse før ansættelsen og dermed i forbindelse med ansættelsen og jobsamtalen. Del 2 er omkring persondatabeskyttelse under selve ansættelsen. Del 3 er persondatabeskyttelse efter ansættelsen.

I delen om selve ansættelsen behandles et yderst relevant emne som fravær, årsager til fravær og dokumentation for fravær, som vil sige dokumentation for sygdom.

Nye muligheder for overvågning
'Persondataret i ansættelsesforholdet' gennemgår og sammenligner de grundlæggende træk ved arbejdsretten og persondataretten. En række relevante, tænkelige og praktiske problemstillinger tages op.

Bogens forfattere er henholdsvis professor i persondataret, henholdsvis professor i arbejdsret. En god og naturligvis også bevidst forfatterkombination, når emnet er persondataret i ansættelsesforhold.

'Persondataret i ansættelsesforholdet' tager kort og godt det evigt spændende emne om overvågning og kontrol af medarbejdere op. Overvågning og kontrol har altid fundet sted på arbejdspladsen. Med nye teknologiske arbejdsremedier og afsætning af elektroniske fodspor, giver det arbejdsgiveren nogle muligheder for at overvåge og nærfølge medarbejderes net-aktiviteter - i arbejdstiden.

Indledningsvis er for øvrigt en god gennemgang og for mange læsere en god repetition af de arbejdsretlige regler og arbejdsretlige system. Et relevant emne som arbejdsgiverens ledelsesret tages også op. Det er jo således at vi alle er privatpersoner, men når vi indgår i et ansættelsesforhold, så forholder det sig lidt anderledes.

Bogen er en videreudvikling af forfatterparrets bog: 'Databeskyttelse på arbejdsmarkedet' fra 2002.

Nemt at række ud efter
Bogen er godt skrevet. Jeg kan ikke se tegn på at der er 20 fingre på tastaturet. Og som alle bøger fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag er der læst solid korrektur på værket. Med den udviklingstakt, der er indenfor området, som bogen fikserer om, så kommer der forhåbentligt også en 3. udgave. Det kan såmænd allerede blive mere end aktuelt igen, om blot få år.

Jeg kan sagtens indenfor få år forestille mig brug af personlighedstest i forbindelse med besættelse af jobs, som vi aldrig har set mere intimiderende før. Blod- og urintest vil være almindeligt om 10 år forudser jeg. De sobre forfattere af anmeldte værk begiver sig selvsagt ikke ud i forudsigelser.

Men al ansættelse skal ske med respekt for den menneskeret som privatlivets fred er (ifølge artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention). I det hele taget gælder at indsamling, opbevaring og brug af persondata må ske med samtykke. Det er klogt at holde fast i.

'Persondataret i ansættelsesforholdet' anbefales, og i mit tilfælde vil den stå et sted, hvor jeg let kan række ud efter den. For bogens værdi er som opslagsværk. Så må tiden afgøre hvor længe, dens aktualitet strækker. Bogen er i hvert fald oplagt at brodere videre på i takt med samfundsudviklingen og den retlige udvikling.


Ledelseskonsulent, cand.scient.adm. Lars Helleskov Engelbrektsen