Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lyngby-Taarbæk først: Genbruger døre og vinduer

Nyt samarbejde afprøver værdi-bevarende koncept, før det skal udbredes til 24 andre genbrugsstationer

LYNGBY-TAARBÆK: En forsøgsordning på Lyngby-Taarbæk Genbrugsstation skal give borgere og virksomheder mulighed for at aflevere døre og vinduer i god stand til direkte genbrug.

- Lad os sikre, at de bedste af vores kasserede vinduer og døre kan gøre direkte gavn hos andre familier og virksomheder, siger byrådsmedlem Henrik Brade Johansen (R), der også er bestyrelsesformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den 1. november begynder Lyngby-Taarbæk Forsyning, vist nok som de første i Danmark, forsøg med indsamling, som skal gøre det let for borgerne at aflevere døre og vinduer til direkte genbrug. Forsøget er et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning, Genbyg.dk og Vestforbrænding.

Gamle vinduer og døre i god stand skal indsamles på genbrugsstationen og formidles til nye ejere gennem virksomheden Genbyg.dk. Det er første skridt i et fælles forsøg på at udvikle koncepter for direkte genbrug af flere byggematerialer.

- Vi begynder med døre og vinduer, som i dag typisk sendes til neddeling og efterfølgende genanvendelse af materialerne, deponi eller forbrænding, siger Henrik Brade.

Værdier i affaldet
- Forsøget er det første af flere, Vestforbrænding sætter i gang i samarbejder med udvalgte af vores 19 ejerkommuner, siger driftschef Marcus Müller.

- Vi ønsker at synliggøre og beskytte værdierne i det, der i dag opfattes og behandles som affald. Erfaringer fra de enkelte forsøg som i Lyngby-Taarbæk vil løbende blive indarbejdet i fælles koncepter, som kan tilbydes alle 24 genbrugsstationer i vores opland.

Lyngby-Taarbæk Forsyning forventer, at forsøget vil være økonomisk neutralt for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samme gælder for Genbyg.dk.

Det er dog målet at udvikle et koncept, som ud over en miljøgevinst også kan sikre en økonomisk gevinst for de kommuner, som senere vælger at indføre ordningen.

Adgang til byggematerialer
Virksomheden Genbyg.dk vil i forsøgsperioden stå for at sortere, klargøre og videresælge de indsamlede døre og vinduer.

- Genbyg.dk lever af at finde gamle og til tider historisk interessante byggematerialer, som ellers går tabt, siger Tom Jørgensen, medejer af Genbyg.dk. Ved at være opmærksom på genbrugstanken, også når det gælder byggematerialer, spares råvarer og energi til at fremstille nye byggematerialer.

Samarbejdet med Genbyg.dk skal sikre et godt arbejdsmiljø ved sortering og håndtering af de typisk tunge genstande på genbrugsstationen. Dertil sikre at kun døre og vinduer, der overholder gældende lovgivning, sælges videre. Det gælder for eksempel i forhold til indhold af miljøfremmede stoffer som PCB.

Borgere og virksomheder får i forsøgsperioden fat i de brugte døre og vinduer fra www.genbyg.dk.

ka