LOS kræver grundig undersøgelse af kommunernes udgifter til anbragte

- Der bør her og nu tages initiativ til en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er 'fup og fakta' i debatten om kommunernes såkaldte udgiftseksplosion på det sociale område, herunder ikke mindst de meget omtalte udgifter til anbragte børn
16. SEP 2010 10.51

Kravet kommer fra direktøren i LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, Geert Jørgensen.

I foreningens blad, der netop nu udsendes, siger Geert Jørgensen:

- Diskussionen om en udgiftseksplosion er i hvert fald ikke er til gavn for de udsatte børn. Og jeg mener, der bag diskussionen gemmer sig den kendsgerning, at det offentlige, altså kommunerne, simpelt hen har svært ved at finde ud af, hvad tingene egentlig koster, og hvad pengene går til. At udgifterne er steget, er rigtigt nok. Vi ved bare ikke, hvad der er årsagen.

- Det er derfor nødvendigt, at vi meget hurtigt får en tilbundsgående undersøgelse af såvel udviklingen i udgifterne til anbragte børn, som af hvilke elementer, der indgår i denne udvikling, og som giver anledning til den megen snak om udgiftseksplosion.

Geert Jørgensen er ikke tvivl om, at Kommunalreformen fra 2007 har ændret på måden, tingene gøres op på, men det er altså ikke en måde at gøre tingene op på, som gavner børnene, mener Geert Jørgensen.

Meget tyder på, at der er politisk lydhørhed for en tilbundsgående undersøgelse af realiteterne i udgiftsudviklingen. Socialminister Bendikte Kiær siger nemlig i et interview med LOS-bladet:

- Ja, der har været udgiftsstigninger, men det er svært præcist at slå ned på, hvad det er, der pengemæssigt har tordnet derudad. Det ved vi ikke præcist, og det skal vi arbejde videre med.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt